//

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน สมุทรปราการ หมวด บย-ฮ

- บริษัท ยี.ที.สตีลเวอร์ค จำกัด
รีดเหล็กเส้นและทำน๊อต สกรู ได้เดือนละ 50 ตัน
68 หมู่ที่ 4 ซ.สุขาภิบาล 5 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ยี.ที.สตีลเวอร์ค จำกัด
ผลิตเหล็กเส้นคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อย และผลิตเหล็กรูปพรรณได้ปีละ 7200 ตัน (จำนวน 4 สายการผลิต)
455 หมู่ที่ 2 ซ.วัดสวนส้ม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ยู.เค.สตีล จำกัด
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และเหล็กรูปพรรณ ได้เดือนละ 100 ตัน
94/1 หมู่ที่ 18 ซ.สุขาภิบาล 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4631795
- บริษัท ยูไนเต็ดคอปเปอร์ จำกัด
รีดทองแดงเส้น ทองแดงแผ่น และผลิตรางไฟรอก
249 หมู่ที่ 11 ซ.ส.ไทยเสรี 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เยนเนอรัลไอเอินแอนด์สตีล จำกัด
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย ได้ปีละ 14000 ตัน จำนวน 1 สายการผลิต
135 หมู่ที่ 3 ซ.วัดสวนส้ม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เยนเนอราลสตีล จำกัด
รีดเหล็กเส้น
69/1 หมู่ที่ 5 ซ.วัดบางหญ้าแพรก ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3933941
- บริษัท ริช เอเซีย สตีล จำกัด (มหาชน)
รีดเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและทำส่วนประกอบของอาคาร จำพวกประตูหนาต่าง จำนวน 1 สายการผลิต
474  หมู่ที่ 3 ซ.สุขาภิบาล 5 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เรืองชัยสตีลเวอร์ค จำกัด
รีดเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 1 สายการผลิต
172/36 หมู่ที่ 16 ซ.กันยง ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เรืองโรจน์สตีล จำกัด
ผลิตเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กฉาก เหล็กตัวยู เหล็กแบน ฯลฯ จำนวนสายการผลิต
172 หมู่ที่ 2 ซ.กันยง ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3942608
- บริษัท โรงงานไทยเจริญเหล็กเส้น จำกัด
รีดเหล็กเส้น
92 หมู่ที่ 1 ซ.กลับเจริญ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4625052
- บริษัท โรงงานไทยเจริญเหล็กเส้น จำกัด
รีดเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ
179 หมู่ที่ 1 ซ.กลับเจริญ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท โรงงานรีดเหล็กสุขสวัสดิ์ จำกัด
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กรีดซ้ำ (Re-rolling) และเหล็กรูปพรรณ จำนวน 1 สายการผลิต ได้ปีละ 1,500 ตัน
123 หมู่ที่ 6 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4258489
- บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด
ผลิตเหล็กลวด ได้ปีละ 150,000 ตัน (จำนวน 1 สายการผลิต)
42 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4625201
- บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กหน้าตัดต่าง ๆ และลวดเหล็ก ได้เดือนละ 6000 ตัน
9/1 หมู่ที่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4625201
- บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด
ผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ได้ปีละ 120,000 ตัน ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ได้ปีละ 40,044 ตัน (จำนวน 1 สายการผลิต)
42 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4625201
- บริษัท โรงหล่อเกียรติพัฒนา จำกัด
หลอมหล่ออลูมิเนียม เช่น หุ่นรองเท้า ของใช้ต่าง ๆ
12/4 หมู่ที่ 11 ซ.พระราชวิริยาภรณ์ 10 ถ.พระราชวิริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
รีดอลูมิเนียมแผ่นเพื่อทำฝาขวดและแผ่นพิมพ์,ทำฟอยล์
274 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท (กม.41.5) ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3231684
- บริษัท วอลท์เซ็นเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
หลอมหล่อเหล็ก เช่น ท่อเหล็ก ได้ปีละ 503 ตัน และหล่อเหล็กรูปพรรณ ได้ปีละ 126 ตัน
53 หมู่ที่ 2 ซ.วัดสวนส้ม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3830328-9
- บริษัท วายซีอาร์ สตีล จำกัด
รีดเหล็กเส้นแบน และเหล็กคิ้วเรือ
127/94 หมู่ที่ 1 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท วี.พี.โลหะกิจ จำกัด
หลอมหล่ออลูมิเนียม
64 หมู่ที่ 6 ซ.ถาวรรัช ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท วี.โอ.เอส.เอส.คาสทติ้ง จำกัด
หลอมหล่อเหล็ก เช่น ชิ้นส่วนฝาท่อระบาย
37/7 หมู่ที่ 3 ซ.ไกรศักดาวัฒนา ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไว สตีล จำกัด
รีดเหล็กเส้น
148 หมู่ที่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไววิงวิสาหกิจ จำกัด
ผลิตเหล็กรูปพรรณ จำนวน 1 สายการผลิต ได้ปีละ 1,780 ตัน
218 หมู่ที่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ศรีนครอุตสาหกรรม จำกัด
รีดเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ เช่น ตัวยู ตัวซี ตัวแอล
19  หมู่ที่ 4 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ศุภกิจ โปรดักส์ จำกัด
รีดท่อเหล็ก
601 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 2 ซ.1บี ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ส.กฤษดา โลหะการ (2539) จำกัด
หล่อโลหะและผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร
278 หมู่ที่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4625592
- บริษัท สมชัย เมทัล (2002) จำกัด
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 1 สายการผลิต
99 หมู่ที่ 9 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3941575
- บริษัท สยามลวดเหล็ก จำกัด
ผลิตเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กแบน เหล็กฉาก
198/6 หมู่ที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด (มหาชน)
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้ย และผลิผลิตเหล็กลวดประเภทที่มีเตาหลอม
211 หมู่ที่ 6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3871162
- บริษัท สหชัยเหล็กกล้า จำกัด
รีดเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 1 สายการผลิต
18/1 หมู่ที่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3941368
- บริษัท สหโลหะการ จำกัด
รีดอลูมิเนียมหน้าตัดต่าง ๆ หลอมอลูมิเนียม และชุบอลูมิเนียม ได้ปีละ 1,400 ตัน
54/8 หมู่ที่ 7 ซ.อีเทอนอลเรซิ่น ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3151469
- บริษัท สหวิริยาไลท์เกจสตีล จำกัด
รีดเหล็กเส้นหน้าตัดและลวดเหล็ก
109/1 หมู่ที่ 2 ซ.กำนันเจิม ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4626734
- บริษัท สหวิริยาสตีลเซนเตอร์ จำกัด
ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดรีดเย็น
222 หมู่ที่ 1 ซ.ไฮแลนด์ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4258733
- บริษัท สหวิริยาสตีลโพรดัคส์ จำกัด
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และผลิตเหล็กรูปพรรณ จำนวน 1 สายการผลิต
300 หมู่ที่ 121 ซ.บัญชา ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4258895
- บริษัท สหวิริยาสตีลโพรดัคส์ จำกัด
รีดเหล็กลวด
300 หมู่ที่ 1 ซ.บัญชา ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4258895
- บริษัท สามมิตรเมตัลเวิร์ค จำกัด
หลอมหล่อเไหล็ก เช่น เหล็กทนความร้อน เหล็กเหนียว และเหล็กผสม
90/11 หมู่ที่ 7 ซ.ไปรษณีย์บางพลี ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท แสงเจริญฟาวน์ดรี (1987) จำกัด
หล่อหลอมโลหะ
23/3 หมู่ที่ 2 ซ.สุขาภิบาล 7 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3961393
- บริษัท แสตนดาร์ด คาสติ้ง จำกัด
ให้บริการหล่อโลหะทุกชนิด ทุกขนาด
128/981 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เหวยฟะสตีลเวอร์ค จำกัด
ผลิตเหล็กรูปพรรณ และผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย จำนวน 1 สายการผลิต ได้ปีละ 3,500 ตัน
178 หมู่ที่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด
รีดอลูมิเนียมแผ่น
6 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4625115
- บริษัท อาคเนย์เหล็กเส้น จำกัด
ผลิตเหล็กเส้น ได้เดือนละ 500 ตัน
50/1 หมู่ที่ 6 ซ.สุขาภิบาล 2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3936557
- บริษัท อินเตอร์ไทยแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
หลอมอลูมิเนียม
258 หมู่ที่ 6 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-4611492
- บริษัท อุดมอุตสาหกรรม (1981) จำกัด
ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้างและเหล็กแปรรูปต่าง ๆ
849 หมู่ที่ 9 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3941668
- บริษัท อุตสาหกรรมท่อสตีมเหล็กกล้า จำกัด
ผลิตท่อเหล็ก
36/4 หมู่ที่ 2 ซ.วัดมหาวงศ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท อุตสาหกรรมโลหะกิจแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด
หลอมหล่อดีบุกและอัดเศษเหล็ก
291 หมู่ที่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท อุตสาหกรรมโลหะไทย (1994) จำกัด
ผลิตทองเหลือง ทองแดงเส้น-รีดทองแดงแผ่น และทองเหลืองแผ่น
91 หมู่ที่ 11 ซ.ส.ไทยเสรี 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4258159
- บริษัท อุตสาหกรรมวาวล์สยาม จำกัด
หลอมหล่อทองเหลือง เช่น ก๊อกน้ำ วาวล์ มิเตอร์วัดน้ำ ประตูน้ำ ได้ปีละ 2,500 ตัน
9/44 หมู่ที่ 7 ซ.จัดสรรกระทรวงการคลัง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4632436
- บริษัท อุลตราคอร์ จำกัด
ทำตะกั่วบัดกรี
1417 หมู่ที่ 9 ซ.ศรีบุญเรือง 1 ถ.เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3946532
- บริษัท เอ.อี บร๊าสแวร์ จำกัด
หลอมหล่อทองเหลือง
290/2 หมู่ที่ 1 ซ.บัญชา ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4258226
- บริษัท เอช.ที.สตีลเวอร์ค จำกัด
รีดเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และรีดเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อย (จำนวน 1 สายการผลิต) ได้ปีละ 31,200 ตัน
5/1 หมู่ที่ 15 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3859341
- บริษัท เอเซียผลิตเหล็ก จำกัด
รีดเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 2 สายการผลิต
75/5 หมู่ที่ 6 ซ.สุขาภิบาล ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เอเซียผลิตเหล็ก จำกัด
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อย
75/5 หมู่ที่ 6 ซ.วัดมหาวงษ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3931307
- บริษัท เอเซียสตีล จำกัด
รีดเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 1 สายการผลิต
90/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4258584
- บริษัท เอ็น.แอล.ซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
หล่อทองเหลือง
103 หมู่ที่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เอส พี เค เมเทิล เทค จำกัด
ทำลวดทองเหลือง ทองแดงและลวดอลูมิเนียม
242 หมู่ที่ 7 ซ.วัดมหาวงศ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3940035
- บริษัท เอส.พี.เค.เมทัล เวอคส์ จำกัด
หลอมหล่อเหล็ก และทำอะไหล่รถแทรกเตอร์
167/4 หมู่ที่ 6 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เอสเคเจ เมตัล อินดัสตรี้ส์ จำกัด
ลวดสแตนเลส และสแตนเลสแท่ง
621 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดแผ่น
199/9 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท แอล พี เอ็นสตีลบาร์ จำกัด.
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย
19 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
รีดและชุบอลูมิเนียมและหลอมหล่ออลูมิเนียมเป็นแท่งอินกอต
235 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท กม.35 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3232635
- บริษัท ไอ.เอส.โอ.สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
หล่อโลหะรูปพรรณ
219/9 หมู่ที่ 10 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4639863
- ยงฟา
รีดเหล็ก ทองเหลือง ทองแดง
9/2 หมู่ที่ 11 ซ.ผูกมิตร ถ.รางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3840823
- โรงงานกมลลวดไทย
ผลิตเหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณ จำนวน 1 สายการผลิต
9/45 หมู่ที่ 7 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4639880
- โลหะการช่าง
กลึง เชื่อม หลอมอลูมิเนียม
169 หมู่ที่ 3 ซ.ท่านผู้หญิง ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3940651
- วชิระโลหะกิจ
รีดลวดเหล็กเพื่อทำวงท่อ เหล็กปลอก และอุปกรณ์ก่อสร้าง
99/9 หมู่ที่ 9 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- ศิริชัยพาณิชย์
ทำกะทะอลูมิเนียม
 233/1 หมู่ที่ 3 ซ.วัดชมนิมิตร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4625640
- แสงทอง
หลอมโลหะผสมจากขี้เถ้ากระดาษเงิน
69 หมู่ที่ 4 ซ.โรงน้ำส้มสายชู ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4626408
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันโลหะกิจ
ทำเหล็กเพลาขาว ปั๊มโลหะ เช่น แหวนต่าง ๆ
108/5 หมู่ที่ 13 ซ.ดิเรก ถ.ครุใน ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิงเฮงการหล่อและกลึง
หลอมหล่อเหล็กและกลึงโลหะ ได้ปีละ 450 ตัน
37/5 หมู่ที่ 3 ซ.ไกรศักดิ์ดาวัฒน์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3121823
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งย่งเฮงโลหะกิจ (1991)
หลอมหล่อทองเหลือง
115 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไท่ฝ่อโลหะการ
รีดเหล็กเส้นและเหล็กเพลาขาว รีดเหล็กเส้นแบน
80 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนดิลก
หลอมหล่อโลหะ และรีดเหล็กเส้น
177 หมู่ที่ 2 ซ.กลับเจริญ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์รุ่งเรืองกิจ
รีดเหล็กเส้น (ลดขนาด) และทำตะแกรง
178 หมู่ที่ 1 ซ.คู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริพัตร์โลหะกิจ
หลอมหล่อและรีดโลหะ
176 หมู่ที่ 11 ซ.วัดสวนส้ม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกคอปเปอร์
รีดทองแดงเส้น ทองแดงแผ่น รางไฟรอก
249 หมู่ที่ 11 ซ.ส.ไทยเสรี 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4250430
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางโฉลงโลหะกิจอุตสาหกรรม
หลอมหล่อโลหะ
113 หมู่ที่ 2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางปลากดอลูมิเนียม
ผลิตอลูมิเนียมเส้น ลวดและรูปต่าง ๆ จำพวกกรอบมุ้งลวด
189 หมู่ที่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4625652
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พรรณราย
หลอมอลูมิเนียม
234/9 หมู่ที่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟซิฟิค เวิลด์ อัลลอย
หล่อ หลอมโลหะซึ่งมิใช่เหล็ก
33/3 หมู่ที่ 3 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ กม.15 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยี.อี.ซี
หลอมโลหะ,เชื่อมประกอบเหล็กโครงสร้าง,กลึงโลหะ
67/4 หมู่ที่ 5 ซ.วัดบางหญ้าแพรก ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อไทยพัฒนา
หลอมหล่อโลหะ
18 หมู่ที่ 9 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงฮวดหล่อหลอมโลหะ
หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่
233 หมู่ที่ 3 ซ.ประชา ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7038038-9
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรสวัสดิ์ สตีล
ทำเหล็กเส้น สำหรับทำหน้าต่างและประตูเหล็กดัด
หมู่ที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัพพสิทธิ์อินดัสเทรียล
ท่อเหล็กไร้สนิม, เพลาเหล็กไร้สนิม,เหล็กฉาก และเหล็กแบบไร้สนิม
541 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศรีอุตสาหกิจ
รีดเหล็กเส้น เหล็กแบน เหล็กชนิดต่าง ๆ
19/3 หมู่ที่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน สมุทรปราการ หมวด ก-บม
ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน สมุทรปราการ หมวด บย-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม