//

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การผลิตอื่นๆ สมุทรปราการ หมวด ก-บถ

- กาญจนศิลป์
ซักฟอก และรีดเสื้อผ้า ได้ 600,000 ชิ้นต่อปี
112/37-38 หมู่ที่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 9115435
- กิจปราการ
รับจ้างทำขาตั้งเครื่องดนตรีและผลิตภัณฑ์โลหะต่าง ๆ
24/105 หมู่ที่ 2 ซ.อักษรลักษณ์ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- คลังสินค้าเวชภัณฑ์บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ห้องเย็นเก็บรักษาเวชภัณฑ์
หมู่ที่ 3 ซ.วัดเสาธงกลาง ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
- จิราพร พลาสติก
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยพลาสติก
57/35 หมู่ที่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ 70 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
- จุติการช่าง
ซ่อมเครื่องย้อม เครื่องกรองน้ำ
2/33 หมู่ที่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 4625860
- เจริญการรีด
รีด และย้อมผ้า
38 หมู่ที่ 5 ซ.ไทยอารีย์ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 4626246
- เต็มสุข
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย เช่น ทองแดง ทองเหลือง เหล็ก อลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก ไม้ พลาสติก กระดาษ และแสตนเลส ฯลฯ
128/1 หมู่ที่ 4 ซ.ประชาอุทิศ 90 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
- ทัศนชัยการชุบ
ชุบโลหะด้วยสังกะสี
128/942 หมู่ที่ 1 ซ.ไทยประกัน ถ.เทพารักษ์ กม.21 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
- ทาโมเซ่
ทำของเด็กเล่นและทำเก้าอี้เด็ก
310 หมู่ที่ 3 ซ.ไม้อัด ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 4625253
- ที.ซี. รีไซเคิล
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
624 หมู่ที่ 3 ซ.เทวา 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02 3944823
- ไทยเมทเทค เพลทติ้ง บจก.
ชุบโลหะด้วยดีบุก
1/18 หมู่ที่ 3 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- ไทยฮง
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
516-519 หมู่ที่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- นางจิดาภา กำลังทวี
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก และเศษโลหะ
34/1 หมู่ที่ 3 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- นางสาวสุพัตรา วงศ์บางโพ
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) และอัดเศษโลหะ
53/18 หมู่ที่ 5 ซ.ที่ดินไทย ถ.รพช. ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- นายทวีชัย ไชยรัตนตรัย
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วตามที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1
799 หมู่ที่ 4 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- นายประจวบ บุญชู
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)
134/1 หมู่ที่ 8 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
- นายมนัส เผือกวัฒนะ
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษไม้ และเศษโลหะต่าง ๆ
81/17 หมู่ที่ 5 ซ.บุญถนอม ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
- นิคม จิวเวลลี่
ทำเครื่องประดับจากเงิน พลอยและหิน
148/274 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ กม.7 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท 106 สิ่งแวดล้อม จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย นำน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วและตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน นำน้ำมันที่ใช้แล้ว ตัวทำละลายที่ใช้แล้วและเศษผ้าปนเปื้อนน้ำมันมาผลิตเชื้อเพลิงผสม นำเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนและมีค่าความร้อนมา
104/12 หมู่ที่ 12 ซ.รัตนะโชค 12 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-1746164-6  
- บริษัท กรีน ควอลิตี้ ฟินนิชชิ่ง จำกัด
ชุบเคลือบผิวโลหะ
24/32 หมู่ที่ 6 ซ.24 แลนด์ ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-7404750-3
- บริษัท กรุงเทพซิงค์ จำกัด
ชุบโลหะ
10/22 หมู่ที่ 8 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-3881083-4
- บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
บรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น บรรจุน้ำมัน
18 หมู่ที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 45 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท กวิน เอส. อินดัสทรี่ จำกัด
นำตะกรันเหล็กมาผ่านกรรมวิธีบดย่อย เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลอมโลหะ
436 หมู่ที่ 12 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ซักรีด
333/4 หมู่ที่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.15 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท กู๊ด อิมเพรสชั่น จำกัด
ชุบโลหะ
50/5 หมู่ที่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.22 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท เกียรติถาวร พาราวู้ด จำกัด
คัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ทำลังไม้และชั้นรองของจากไม้
436 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนราช ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท เกียเส็งพรีเมี่ยมแอนด์ทอย จำกัด
ประกอบรถเด็กเล่น
42/46 หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท โกชู เทคโนเซอร์วิส จำกัด
รับบริการล้างเมมเบรน ล้านเรซิน
832 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ซ.13 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท โกบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับระบบบำบัดน้ำเสีย นิคมอุตสาหกรรมบางปู
649/1 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท โกลด์ ซาล๊อตตี เล็ธเธอร์ จำกัด
ผลิตตุ๊กตา เฟอร์นิเจอร์จากหนังสัตว์ และตกแต่งสีหนังสัตว์ที่ฟอกสำเร็จรูปแล้ว
170 หมู่ที่ 1 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท โกลด์ เนเชอร์ จำกัด
ทำเครื่องประดับจากทองคำ เช่น สร้อยข้อมือ
50/522 หมู่ที่ 2 ซ.วัดด่านหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท โกลบอล โค้ตติ้ง จำกัด
แบ่งบรรจุน้ำยาล้างทำความสะอาดผิวโลหะและน้ำยาเคลือบผิวโลหะ
104/40 หมู่ที่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท โกลบอล โค้ตติ้ง จำกัด
ซ่อมและล้างถังทุกชนิด และ บรรจุสินค้าทั่วไป
104/37-40 หมู่ที่ 12 ซ.รัตนโชค 12 ถ.ธนสิทธิ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท โกลบัล ลูบริแค็นท์ จำกัด
รีไซเคิลน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว เช่น น้ำมันทาแบบ น้ำมันหยอดทิ้ง
78 หมู่ที่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ 70 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดรี้ จำกัด
ซัก อบ รีด เสื้อผ้า
52/5 หมู่ที่ 6 ซ.พูลเจริญ ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 จำกัด
ปรับคุณภาพน้ำเสียรวม
1/5 หมู่ที่ 1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังกม.34 จำกัด
ปรับคุณภาพน้ำเสียรวม
223/2 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท เค.เอส.เอ็ม เพลทติ้ง จำกัด
รับจ้างชุบโลหะด้วยสังกะสีและผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
128/976 หมู่ที่ 1 ซ.ไทยประกัน ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ   
- บริษัท ครอสเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด
ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ทันตกรรม เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อีเลคทรอนิกส์
109/87 หมู่ที่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท คริสทรัล คลาสสิค จำกัด
ผลิตตุ๊กตา และของเด็กเล่น จากปูนพลาสเตอร์
81/65-66 หมู่ที่ 20 ซ.ศูนย์การค้าไทรอัมพ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท คลีนเฮ้าส์ เซอร์วิส จำกัด
ซักอบรีด และ ซักแห้งผ้าสำเร็จรูปต่าง ๆ
112/30-31 หมู่ที่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท คอมฟอร์ต ลิฟวิ่ง จำกัด
ผลิตและจำหน่ายไอน้ำ
261/94 หมู่ที่ 2 ถ.ปานวิถี ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท คอลลีน เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด
ดินสอ,เครื่องเหลาดินสอ,ไส้ดินสอ,ไส้ดินสอกด,ปากกา SIGN PEN และ ROLLER PEN
353 หมู่ที่ 17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จำกัด
ตกแต่งชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ การพ่นสีหรือเคลือบสีและการเคลือบเงาอื่น ๆ
229/104-105 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท คามิทากิ อินดัสเตรียล จำกัด
รับจ้างชุบเคลือบสีชิ้นงาน โลหะต่าง ๆ เช่น เครื่องมือ เฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ รถจักรยานและอื่น ๆ
124/1 หมู่ที่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 7080360-2
- บริษัท คาลิกห้องเย็น จำกัด
ทำห้องเย็น ขนาดความจุ 4,712 ตัน
333 หมู่ที่ 7 ซ.วัดทองคง ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท คิทท์ โปรดัคส์ จำกัด
ทำขาตั้งเครื่องดนตรี-กีฬา และแปรรูปโลหะทุกชนิด
1659 หมู่ที่ 7 ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท เค เลเซอร์ สติ๊กเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทำสติ๊กเกอร์และกระดาษสติ๊กเกอร์
34/26 หมู่ที่ 3 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท เค.พี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด
ชุบโลหะ
99/92 หมู่ที่ 3 ซ.วัดเสาธงกลาง ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท เค.เอ็น.อาร์.รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
116/49 หมู่ที่ 9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท เค.เอ็ม.เค.เทคโนโลยี จำกัด
รับจ้างอบชุบแข็ง ชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็กด้วยความร้อนจากเตาไฟฟ้า
88/9 หมู่ที่ 12 ซ.กิ่งแก้ว ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท โคชินไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผลิตของเด็กเล่น (ตุ๊กตา)
12/449 หมู่ที่ 15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท โคแมค (ประเทศไทย) จำกัด
รับจ้างบรรจุอาหารทั่วไป เช่น ครีมเทียม เกลือ พริกป่น ผงโกโก้และซ๊อสชนิดต่าง ๆ
24/40 หมู่ที่ 9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ   
โทรศัพท์ 7400260-3
- บริษัท โคแมค (ประเทศไทย) จำกัด
รับจ้างบรรจุอาหารทั่วไป เช่น ไมโล ช็อคโกแลต กาแฟ และเครื่องปรุงต่าง ๆ
79/33 หมู่ที่ 19 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-3121949
- บริษัท จงเลิศล้ำ จำกัด
ทำเครื่องประดับต่าง ๆ โดยใช้เพชร,พลอย,ไข่มุก,ทองคำ,ทองขาว,  เงิน,นาค,หรืออัญมณี
224 หมู่ที่ 12 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-7540596
- บริษัท จงสุทธา จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย การตัดและย่อยเศษด้ายหรือเศษผ้า
238 หมู่ที่ 12 ซ.วัดปานประสิทธาราม ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท จตุพร รีไซเคิล จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ได้แก่ การคัดแยกกระดาษ ไม้ พลาสติก และวัสดุโลหะต่างๆ การบด ย่อยพลาสติกและอัดเศษกระดาษ
118/5 หมู่ที่ 9 ซ.ทรัพย์โสภณ ถ.เทพารักษ์ กม.19 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท จตุพร รีไซเคิล จำกัด
เกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงานประเภทสารละลายหรือเคมีภัณฑ์มาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รับจ้างทำ ซ่อมและล้างถังหรือภาชนะบรรจุ
118/2 หมู่ที่ 9 ซ.ทรัพย์โสภณ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท จอย สปอร์ต จำกัด
ผลิตอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ในการกีฬา ได้แก่เรือและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับเรือที่ทำจากพลาสติก
72 หมู่ที่ 11 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-3121588
- บริษัท จิไทย จำกัด
การผลิตอื่นๆ
220/17 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท จีเอฟทีที จำกัด (มหาชน)
บำบัดน้ำเสียรวม
209 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ กม.20.5 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3151441
- บริษัท เจริญพลาสติค (1999) จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และทำเม็ดพลาสติก
110/43 หมู่ที่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ   
- บริษัท เจริญสมพงษ์ จำกัด
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
142 หมู่ที่ 14 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท จี. แอล. บี เคมีคอล จำกัด
แบ่งบรรจุกาว
104/29 หมู่ที่ 12 ซ.รัตนโชค 12 ถ.ธนสิทธิ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท เจ เอช แอล เมททอลเลอจิคอล จำกัด
ทำทองคำแท่งและเงินเม็ด
24/16 หมู่ที่ 1 ถ.วัดหนามแดง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ช.เจริญกรุ๊ป (2005) จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) นำน้ำมันใช้แล้วและตัวทำละลายใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิง
888/8 หมู่ที่ 7 ซ.เสด็จแม่บังภัย ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ชู ดิวิลอปเม้นท์ จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 ตามบัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541)
999 หมู่ที่ 7 ซ.เสด็จแม่บังภัย ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท โชคสวัสดิ์ รีไซเคิล จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ได้แก่ เศษเหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม สแตนเลส พลาสติก ยาง กระดาษ ไม้ และอัดเศษโลหะ
195 หมู่ที่ 6 ซ.สถานีอนามัยบางบ่อ ถ.รัตนโกสิน 200 ปี ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ     
- บริษัท ชัยพรรณปิโตรเลียม จำกัด
แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้มโดยไม่มีการผลิต
81/9 หมู่ที่ 13 ซ.มหาชัย ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 02-421-1954 
- บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
แต่งสำเร็จหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ฯ
420 หมู่ที่ 7 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ชิน เค.พี.เอส จำกัด
รับจ้างพ่นสีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์
33/88 หมู่ที่ 10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท เชี่ยวชาญอินดัสทรี่ (1989) จำกัด
ทำชิ้นส่วนเครื่องดนตรี-กีฬา และรถจักรยานยนต์
84/4 หมู่ที่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 74 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 4634298
- บริษัท โชคชัย แอนด์ อุทัย การโยธา จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) และนำน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน น้ำมัน
729 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท โชว์ บรอด เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบนาฬิกา
147/9 หมู่ที่ 12 ถ.กิ่งแก้ว-เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ซี.อาร์.ดี. ซิงค์ เพลทติ้ง จำกัด
ชุบโลหะ เช่น บานพับประตู-หน้าต่าง ข้อต่อ ข้องอ
223 หมู่ที่ 10 ซ.วัดสวนส้ม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ซัค เซส ทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตของเด็กเล่น ตุ๊กตา จากผ้าขนสัตว์และผ้า
262/23-24 หมู่ที่ 1 ซ.ตลาดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ซัน สกรีน (ประเทศไทย) จำกัด
แถบตรา เครื่องหมาย สติ๊กเกอร์
362 หมู่ที่ 17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ซันคาซู เมททอล จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดย่อยพลาสติกและอัดกระดาษ
261/52 หมู่ที่ 2 ซ.โครงการสุธาวีมินิแฟค ถ.ปานวิถี ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ซันบี้ (ประเทศไทย) จำกัด
ตรายาง (RUBBER STAMP)
443 หมู่ที่ 17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ซิดดี้ทอย จำกัด
ผลิตตุ๊กตาทำจากผ้าหรือใยสังเคราะห์
1189 หมู่ที่ 4 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ซินไพบูลย์ จำกัด
รีดและอบผ้า
172/3 หมู่ที่ 8 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ซิลเวอร์ มาร์เก็ตติ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันใช้แล้ว
25/64 หมู่ที่ 1 ซ.อมรา ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ซี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนลเคมิคอล จำกัด
แบ่งบรรจุสินค้าโดยไม่มีการผลิต (น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ น้ำยาล้างกระจก)
19/1 หมู่ที่ 19 ซ.รัตนะโชค 6 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 02-3825245-48
- บริษัท ซี.พี.เค อินดัสทรี จำกัด
ปั๊มเหรียญ และโลหะขึ้นรูปซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
34/4 หมู่ที่ 3 ซ.รัตนโชค 12 ถ.ธนสิทธิ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ซี.พี.เอส.รีไซเคิล จำกัด
นำน้ำมันและตัวทำละลายใช้แล้วมาผลิตเชื้อเพลิงทดแทน บดย่อยเศษและตะกรันทองเหลืองและอลูมิเนียม รวบรวมแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว และนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาผลิตเม็ดพลาสติก
688 หมู่ที่ 3 ถ.ท่าพระ-บ้านล่าง ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ซีพีบี รีไซเคิล พลัซ จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)
1105 หมู่ที่ 4 ซ.เทศบาล 112 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ซีเอชแอล ฮีธทรีทเม้นท์ จำกัด
รับจ้างชุบแข็งโลหะ (HEAT TREATMENT)
24/83 หมู่ที่ 6 ถ.บางนา-ตราด กม.24 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ซูทูเร็กซ์ แอนด์ เรโนเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทำเครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ เข็มฉีดยา
888/108 หมู่ที่ 19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด
ห้องเย็น ชำแหละ ล้าง และแบ่งบรรจุ
425 หมู่ที่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-7588263
- บริษัท เซนเด็ด (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตตุ๊กตาพลาสติก
1999/62 หมู่ที่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท เซ็นไทย พลาสติก จำกัด
คัดแยกเศษพลาสติก และทำเม็ดพลาสติกจากพลาสติกใช้แล้ว
98/3 หมู่ที่ 2 ซ.สุนทรวิภาต ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท เซฟ-ที-แก๊ส เซฟตี้แอนด์คอนโทรล จำกัด
ทำอุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊ส ระบบความดันสูง,ต่ำ
1515 ชั้น 3 หมู่ที่ 4 ซ.แขวงรุ่งแขวงลอย ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3843830-2
- บริษัท ซาโต้ ออโต้-ไอดี (ประเทศไทย) จำกัด
ทำหรือตัดสติ๊กเกอร์เพื่อใช้เป็นตรา เครื่องหมายหรือป้ายติดของ
292/1 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ซิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้มโดยไม่มีการผลิต
90/1 หมู่ที่ 6 ถ.บางนา-ตราด กม.35.5 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์ขัดถูทุกชนิด
109/135-136 หมู่ที่ 2 ถ.เทพารักษ์ กม.26 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ณ.นาม รีไซเคิล จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว ไม่เป็นอันตรายตามประกาศกระทรวง พ.ศ.2548 และเม็ดพลาสติก
164/1 หมู่ที่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ดรัมอัพ จำกัด
ซ่อมแซมถังเหล็ก โดยการทา พ่น และเคลือบสี และล้างถังที่ผ่านการใช้งานแล้วเฉพาะถังบรรจุน้ำมัน สารตัวทำละลาย และสารเคมี
207 หมู่ที่ 8 ซ.เทศบาลบางปู 40 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-7015954-5
- บริษัท ดร๊าฟติ้ง ซัพพลาย จำกัด
ผลิตโต๊ะเขียนแบบ ไม้ที ไม้ฉาก ไม้บรรทัด
39/4 หมู่ที่ 8 ซ.วัดบางด้วน ถ.รางรถไฟสายเก่า ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3554992
- บริษัท ด๊อกโด่อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทำตุ๊กตาผ้า
274 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ดับเบิ้ล โกลด์ จำกัด
ทำซิปเสื้อผ้า
888/31 หมู่ที่ 19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ดิ ออริจินัล คริสต์มาส ทรี จำกัด
ต้นคริสต์มาสพลาสติก
129/6 หมู่ที่ 17 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ดิสก์ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผลิตเทปบันทึกเสียง,วีดีโอเทป,กล่องบรรจุหรือเก็บแผ่นซีดี หรือกล่องพลาสติกทุกชนิด
179/1 หมู่ที่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.29 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ดี.พี.คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด
ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว ทำเชื้อเพลิงผสม (Blending) จากเศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน วัสดุดูดซับ กากตะกอนน้ำมัน กากสี บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยเศษและตะกรันโลหะ ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย คัดแยกสิ่งปฏิกูล
245/1 หมู่ที่ 2 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ดี.พี.คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)
245 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ดีพีพี ซัพพลาย บางปู จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย เช่น โลหะทุกชนิด อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส พลาสติก กระดาษ ยาง ไม้ อื่นๆ
988/2 หมู่ที่ 7 ซ.เทศบาลบางปู 69 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ดีเอ.ไดมอน กรุ๊ป จำกัด
การทำเครื่องประดับโดยใช้ เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองคำขาว เงิน นาก หรืออัญมณี และเจียระไน
68/61 หมู่ที่ 5 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ดี ไอ ดี พลาสติก จำกัด
รับจ้างพ่นสีชิ้นงานทั่วไป
634 หมู่ที่ 3 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ดี-แมน จำกัด
รับจ้างพ่นสีชิ้นรถยนต์,จักรยานยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ
โฉนดเลขฟ.62357,62358,62359,02369,02370 หมู่ที่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ    
- บริษัท โดมิเนี่ยนทอย จำกัด
ทำตุ๊กตาของเด็กเล่นผ้าขนสัตว์ กระเป๋า เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม เช่น หมวก ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด โบว์ผูกผม ผ้าพันคอ ฯลฯ
68/1 หมู่ที่ 2 ถ.ประชาราษฎร์อุทิศ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3168018
- บริษัท โดแมค (ประเทศไทย) จำกัด
รับจ้างบรรจุอาหารทั่วไป เช่น ครีมเทียม เกลือ พริกป่น ผงโกโก้และซ๊อสชนิดต่าง ๆ
79/33 หมู่ที่ 19 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ไดเซร็อก (ประเทศไทย) จำกัด
แบ่งบรรจุสินค้า ได้แก่ เจลร้อนและเย็น (เจลบรรจุถุงใช้เพื่อการรักษาสภาพหรือถนอมอาหารและผักผลไม้)
888/23 หมู่ที่ 19 ซ.ยิ่งเจริญ ซอย 3 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-1747259-62
- บริษัท แตงไทย รีไซเคิล จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยพลาสติก
หมู่ที่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ 74 ซอย 5 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บำบัดน้ำเสียรวม ปริมาณการบำบัดสูงสุด 2,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
82/1 หมู่ที่ 2 ถ.ทางรถไฟสายเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท  ไต้ฮวด (2505)  จำกัด
ผลิตโครงไม้โต๊ะบิลเลียดและอุปกรณ์ วงกบบานประตู-หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้
25/2 หมู่ที่ 7 ซ.พูลเจริญ ถ.บางนา - ตราด (ก.ม.ที่ 16.5) ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3370215-6 
- บริษัท ถังสยามโลหะกิจ จำกัด
นำกากสี กาว เรซิ่น และตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นสีกันสนิมเกรดบี นำน้ำมันหล่อลื่นและตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน น้ำมันทาแบบ ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ เก็บรวบรวมแบตเตอรี่โดยไม่มีการแปรสภาพ
739/1 หมู่ที่ 15 ซ.ไทยประกัน ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ถาวรพัฒนา จำกัด
ทำแผ่นป้าย เครื่องหมาย จราจร และอื่น ๆ
99/99 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

การผลิตอื่นๆ สมุทรปราการ หมวด ก-บถ
การผลิตอื่นๆ สมุทรปราการ หมวด บท-บส
การผลิตอื่นๆ สมุทรปราการ หมวด บห-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม