//

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

ผลิตภัณฑ์พลาสติก สมุทรปราการ หมวด บท-บฟ

- บริษัท ทรัพย์กังวาล จำกัด   
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) เฉพาะเศษพลาสติก และนำเศษพลาสติก มาผ่านกรรมวิธีการทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
46/9 หมู่ที่ 21 ซ.ที่ดินไทย ถ.เทพารักษ์ กม.11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ทรัพย์พิรุฬห์ พลาสติก จำกัด   
ผลิตเม็ดพลาสติก
6/11 หมู่ที่ 5 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 7389115
- บริษัท ท็อป โพลิเมอร์ จำกัด   
หลอม ผสม และรีด ทำเม็ดพลาสติกเกรดเอ และเกรดบี
50/1,50/18 หมู่ที่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 7400751-3
- บริษัท ท๊อป อีเลคโทรนิค แอนด์ เทเลโฟน จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น โครงเครื่องโทรทัศน์ เครื่องโทรทัศน์ โครงเครื่องอิเลคโทรนิค ฯลฯ    
71/14 หมู่ที่ 11 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ท็อปพลาสแพค จำกัด   
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากพลาสติก
970 หมู่ที่ 5 ซ.สุนทรวสุ ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ทาคาฮาชิ พลาสติก จำกัด   
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
479 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3239028
- บริษัท ทาเน็ท จำกัด   
ผลิตถุงพลาสติก
287/2-5 หมู่ที่ 10 ซ.สุขสวัสดิ์ 78  ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ทินมาพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด   
ทำถุงพลาสติก
349 หมู่ที่ 1 ซ.บางปูใหม่ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ทิพย์ โมเดิร์น จำกัด   
ทำเม็ด บด ย่อยพลาสติก คัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้ว ประเภท/ชนิด ที่ไม่เป็นอันตราย ได้แก่ เศษพลาสติก เศษกระดาษ เศษไม้ และเศษวัสดุโลหะหรือเหล็ก
229/115 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7638722-4
- บริษัท ที อาร์ เทป แอนด์ สติกเกอร์ จำกัด
ผลิตสติกเกอร์ เทปกาว
112/15 หมู่ที่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด   
ผลิตกระสอบพลาสติกทอ
90 หมู่ที่ 1 ซ.สยามไซโล ถ.ปูเจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด   
ทำเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ขอบไฟรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
59 หมู่ที่ 6 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3268013
- บริษัท ที.เค.ที พลาส แพค จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับภาชนะ ชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนรถยนต์
927 เมืองอุตสาหกรรมเทพารักษ์ หมู่ที่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ.จำกัด   
รับจ้างผลิตของใช้และของเล่น ซึ่งทำขึ้นจากพลาสติก
94/133 หมู่ที่ 3 ซ.ขจรวิทย์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ที.ที.ซี อุตสาหกรรม จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น วาล์ว ข้อต่อ ฝาครอบหน้าแปลน
223 หมู่ที่ 12 ซ.วัดบางพลีใหญ่ ถ.บางนา-ตราด กม.13.5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ที.เอ็น.นครพัฒนา จำกัด   
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดน้ำดื่ม
90 หมู่ที่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ที.เอส.ที.พลาสแพค จำกัด   
รับจ้างทำผลิตถุงพลาสติก
348 หมู่ที่ 2 ซ.รุ่งโรจน์ ถ.แพรกษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 7036741-8
- บริษัท ทีพี เวิลด์ โปรดักท์ จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และเครื่องประดับจากพลาสติก
11/1 หมู่ที่ 12 ถ.วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 312-4943
- บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด   
ผลิตเม็ดพลาสติกผสมสีและปรุงแต่งเม็ดสีพลาสติก
335/19 หมู่ที่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-750-9142
- บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด   
ผลิตถังหรือภาชนะพลาสติก
31/2 หมู่ที่ 3 ซ.- ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 023128370-9
- บริษัท ทีไอเค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด   
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
662 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 2 ซ.2 บี ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7094314-7
- บริษัท เทคโน ฮิล จำกัด   
ทำส้นรองเท้าจากพลาสติก
49/2 หมู่ที่ 12 ซ.กิ่งแก้ว 3 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เทพมงคลค้าพลาสติก จำกัด   
ทำเครื่องใช้และภาชนะบรรจุจากพลาสติก
83/35 หมู่ที่ 14 ซ.บางเมฆขาว ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3880839
- บริษัท เทพวิจิตร อุตสาหกรรม จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก
406 หมู่ที่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4631872
- บริษัท ไท่เมทส์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด   
ผลิตตัวอัดนูนชิ้นส่วนร้องเท้าเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วยพลาสติก
59/5 หมู่ที่ 5 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทย ดับเบิล อินเจคชั่น จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
33/90 หมู่ที่ 10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7523449-50
- บริษัท ไทย ดับเบิล อินเจคชั่น จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
33/86 หมู่ที่ 10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7523449-50
- บริษัท ไทย ที วาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด   
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
9/15 หมู่ที่ 4 ซ.ที่ดินไทย ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทย นากาย จำกัด   
ผลิตถุงพลาสติก
393/6-7 หมู่ที่ 6 ซ.วัดใหญ่ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทย ไวด์โคลธ จำกัด   
ผลิตเส้นใยสังเคราะห์จากเม็ดพลาสติก เช่น ตาข่ายสำหรับบังลม (Wind Break)
109/105-106 หมู่ที่ 2 ถ.เทพารักษ์ กม.26 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทย ไวด์โคลธ จำกัด   
ผลิตเส้นใยสังเคราะห์จากเม็ดพลาสติก เช่น ตาข่ายสำหรับบังลง (Wind Break)
109/97 หมู่ที่ 2 ถ.เทพารักษ์ กม.26 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7081062
- บริษัท ไทย โฮ เชง แพ็คกิ้ง จำกัด   
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
370 หมู่ที่ 4 ซ.8D ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทย-โทริแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ทำภาชนะเก็บอาหารจากพลาสติก    
40 หมู่ที่ 15 ซ.วัดกิ่งแก้ว ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3266868
- บริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี.ไพ้พ์ จำกัด   
ทำท่อพลาสติกโปลีเอธีลีน โปลีโปรปรีลีน และข้อต่อต่าง ๆ
67 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4634044
- บริษัท ไทยคอสเม จำกัด   
ทำของใช้จากพลาสติก
69/2 หมู่ที่ 6 ซ.กลับเจริญ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยคาสท์ฟิลม์ จำกัด   
แผ่นพลาสติกใสสำหรับใช้ในการหีบห่อ
573 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยคู่สร้างพลาสติก จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น พลาสติกหีบห่อสินค้า และอื่นๆ
167/10 หมู่ที่ 6 ซ.คู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยจิรัญ จำกัด
ทำถุงพลาสติก    
163 หมู่ที่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 68 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยเจริญทองการทอ จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นของใช้เช่น ตาข่ายพลาสติกกันแสง
89/1 หมู่ที่ 11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยเจียอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด   
ผลิต พลาสติกกรองแสง
79/43 หมู่ที่ 19 ซ.รัตนโชค 12 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยชินนี่ จำกัด   
ทำเชือกพลาสติก โอ่งพลาสติก และเม็ดพลาสติก
142 หมู่ที่ 6 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)   
ผลิตกระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุปุ๋ยเคมี
284 หมู่ที่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4627870
- บริษัท ไทยโตโยโฟม อินดัสทรี จำกัด
ทำโฟมบรรจุหีบห่อ และโฟมฉนวนกันความร้อน-เย็น
41/6 หมู่ที่ 7 ซ.พูลเจริญ ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-3370173-4
- บริษัท ไทยถาวรสุข จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าอีเลคทรอนิค และเครื่องใช้ต่างๆ    
126/2 หมู่ที่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7082905-8
- บริษัท ไทยทาคาฮาชิ พลาสติก จำกัด
ผลิตภัณฑ์พลาสติก    
479 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยเทียนเป่า แมนนูแฟคตอรี่ จำกัด   
ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถ้วย กล่อง และบดเศษพลาสติก
8/208-210 หมู่ที่ 20 ซ.บุญมีทรัพย์ ถ.ตำหรุ-บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยแน็ก อินดัสตรี้ส์ จำกัด   
รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นฉนวนและผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์
33/1 หมู่ที่ 10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 750-7122-3
- บริษัท ไทยโพลิเมอร์ ซัพพลาย จำกัด   
รับจ้างตัดงานพลาสติกยูรีเทนทุกชนิด
33/38 หมู่ที่ 10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยโพลิเมอร์ ซัพพลาย จำกัด   
รับจ้างกลึง ไส เจาะยูรีเทน และทำชิ้นงานยูรีเทนทุกชนิด ผลิตเทปพันเกลียว
33/55 หมู่ที่ 10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยโพลิเมอร์ซัพพลาย จำกัด   
รับจ้างกลึง ไส กัด เจาะพลาสติกและทำชิ้นส่วนเครื่องจักร
33/62 หมู่ที่ 10 ซ.เทพารักษ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยโพลีฟิล์ม จำกัด   
ผลิตเม็ดพลาสติก แผ่นพลาสติก ม้วนพลาสติก แผ่นพลาสติกที่ใช้สำหรับงานเคลือบวัสดุและงานบรรจุภัณฑ์
9/20 หมู่ที่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7554281
- บริษัท ไทยโพลี่แฟบริเคชั่นอินดัสทรี จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปโดยวิธีการเย็บและหรือเชื่อมด้วยความถี่สูง เช่น ถุงใส่ผ้านวม เสื้อกันฝน ตู้พลาสติก
173 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3151522
- บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)   
ผลิตโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม, โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตฟิล์ม
73/3 หมู่ที่ 4 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3169205
- บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)   
ผลิตแผ่นโปลีโปรปีลีนฟิล์ม (โอ.พี.พี.ฟิล์ม)
73/3 หมู่ที่ 4 ถ.บางนา-ตราด กม.13 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3169205
- บริษัท ไทยฟูคูวี จำกัด   
ผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบพลาสติกของตู้เย็น ชิ้นส่วนอาคารสำนักงาน
499 นิคมฯบางปู หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยแฟชั่นพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด   
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ไม้แขวนเสื้อ กระดุม
40/29 หมู่ที่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-8176013-5
- บริษัท ไทยมังกร พลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด   
ทำเม็ดพลาสติกจากพลาสติกที่ใช้แล้ว
431/1 หมู่ที่ 6 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยมาสเตอร์แพค จำกัด
ผลิตกระสอบพลาสติกขนาดใหญ่ แผ่นพลาสติกสาน และผลิตภัณฑ์จากพลาสติก    
94/2 หมู่ที่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 72 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-4641670-2
- บริษัท ไทยเมจิกเทป จำกัด   
รับจ้างฉีดพลาสติก
หมู่ที่ 4 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยยูเนี่ยน พลาสติกแอนด์แมชชีนเนอรี่ จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนลำโพง
116/26 หมู่ที่ 9 ซ.ทรัพย์โสภณ ถ.เทพารักษ์ กม.19.5 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยยูเนี่ยน พี.ยู จำกัด   
ฉีดพลาสติกเป็นชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด
234/1 หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยเยนเนอรัลแพ็คกิ้ง จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เป็น ภาชนะพลาสติก เช่น ขวดพลาสติก
50 หมู่ที่ 20 ซ.บุญมีทรัพย์ ถ.เทพารักษ์ (บางพลี-ตำหรุ) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยเยอรมันพลาสติก จำกัด   
ทำราวบันได ขอบบันได ขอบผนัง ขอบกระจก ขอบตู้เย็นคิ้ว เส้นฝังหินขัดและแผ่นกั้นสำหรับการขยายตัวด้วยพลาสติก
186 หมู่ที่ 22 ซ.เกิดเอี่ยม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7542016-8
- บริษัท ไทยวาพลาสติก จำกัด
ผลิตแผ่นพลาสติก
34/7 หมู่ที่ 9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3151125
- บริษัท ไทยเวิร์ลดแวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน เครื่องประดับ และภาชนะบรรจุ
53/3 หมู่ที่ 4 ถ.วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3166802
- บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด   
ผลิตถุงพลาสติกและของเด็กเล่นจากพลาสติก
53/1 หมู่ที่ 4 ถ.วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3169272
- บริษัท ไทยศิลป์ลาเบลแพค จำกัด   
รับจ้างทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติก
79/82-84 หมู่ที่ 19 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยเสรี พลาส อุตสาหกรรม จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก
115/15 หมู่ที่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยแสงเจริญโพลีเมอร์ส จำกัด   
ทำถุงพลาสติก
71 หมู่ที่ 18 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3267436
- บริษัท ไทยเหยียนผลิตภัณฑ์พลาสติก (กรุงเทพ) จำกัด
รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
418 หมู่ที่ 7 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 387-1066
- บริษัท ไทยเหลียนฉี เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด   
ผลิตต้นคริสต์มาส หรีดคริสต์มาส และส่วนประกอบต้นคริสต์มาส
71 หมู่ที่ 5 ถ.วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3268053
- บริษัท ไทยเหิรพัฒนา จำกัด   
ทำรองเท้าพลาสติก
85 หมู่ที่ 2 ซ.รวมทุนไทย ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4625342
- บริษัท ไทยอี้เจ้าพลาสติก จำกัด   
ผลิตของใช้ต่าง ๆ ด้วยพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนเครื่องดูดฝุ่น ขาและฝาหม้ออบไฟฟ้า
59/3 หมู่ที่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 74 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-8192219
- บริษัท ไทยเอเซีย พี.ยู.โซล จำกัด   
ทำรองเท้าและชิ้นส่วนของรองเท้า
261/32-34 หมู่ที่ 2 ถ.ปานวิถี ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7084620
- บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จำกัด   
ผลิตเครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าม่าน จากพลาสติก ผ้าและหนัง
57/6 หมู่ที่ 1 ซ.สุขุมวิท 117 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7578134
- บริษัท ไทอิ่ว อินดัสเทรียล จำกัด   
ผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก ข้อต่อจากพลาสติก
41/11 หมู่ที่ 19 ซ.แสงใหญ่ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3121092
- บริษัท ไทฮงอุตสาหกรรม จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น เสื่อ ที่นอน รองเท้า กระเป๋า
53/11 หมู่ที่ 5 ซ.ที่ดินไทย ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ธนธรณ์มงคล (ไทยแลนด์) จำกัด
ทำเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกและทำถุงพลาสติก
36/3 หมู่ที่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ 70 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ธีรพาณิชย์พลาสติก จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ตะกร้า ถัง กะละมังพลาสติก และชิ้นส่วนพลาสติก
71/1 หมู่ที่ 3 ซ.วัดด่าน ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3943387
- บริษัท นัทเชอรอล อินทิเกรชั่น จำกัด   
ทำเม็ดพลาสติก
59/79 หมู่ที่ 5 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท นารายณ์ อินเตอร์แมท จำกัด   
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย เฉพาะเศษพลาสติก
27/39 หมู่ที่ 3 ซ.พัฒนากิ่งแก้ว ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท นำง่ายฮงอุตสาหกรรม จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถังน้ำ ตะกร้า ตะแกรง กล่อง ฝาชี ชิ้นส่วนของเครื่องไฟฟ้า อิเลคโทรนิค-คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนที่ใช้ในรถยนต์ของเด็กเล่น
309 หมู่ที่ 2 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท นำไทย สตรองแพ็ค จำกัด   
ทำถุงพลาสติก เช่น ถุงร้อน ถุงเย็น ถุงหูหิ้ว
188 หมู่ที่ 3 ถ.สายวัดบัวโรย ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด   
ทำเครื่องมือเครื่องใช้จากเบเกอร์ไลท์ และพลาสติก เช่น ด้ามเตารีด หูหม้อหุงข้าว
99 หมู่ที่ 7 ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด   
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
99/98 หมู่ที่ 7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7407891-3
- บริษัท นำรุ่งอุตสาหกรรม จำกัด   
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือ เคลือบพลาสติกประเภท แฟ้ม และที่ใส่ของ (Packing Case)
927 หมู่ที่ 15 ซ.เขตอุตสาหกรรมบริษัท เอ็ม.ไทย เมืองอุตสาห ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3131408
- บริษัท นิปปอน โพลีวัน จำกัด   
ทำเม็ดพลาสติก (จากพลาสติกเก่าหรือใช้แล้ว)
50/26-27 หมู่ที่ 1 ซ.โกดังกิ่งแก้วพัฒนา 5 ถ.บางนา-ตราด กม.22 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท นิภาพล จำกัด   
ทาภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ขวดพลาสติก
193/9 หมู่ที่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4258737
- บริษัท นิวเทคโนโปรดัคส์ จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนรองเท้า เครื่องเล่นกีฬา
84 หมู่ที่ 7 ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา - ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3168034
- บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด   
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และดัดแปลงแม่พิมพ์
419/1 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี หมู่ที่ 17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท นิฮอนโพรีโปร (ไทยแลนด์) จำกัด   
ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อใช้ในการบรรจุหรือเก็บเอกสาร ได้แก่ แฟ้ม หรือซองใส่เอกสารต่าง ๆ
69/48 หมู่ที่ 6 ซ.กิ่งแก้ว 54 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท โนวาพิกเม้นท์ซัพพลาย จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกและรับจ้างผสมสีทำเม็ดพลาสติก
222 หมู่ที่ 3 ซ.วัดบัวโรย ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7401793
- บริษัท ไนน์บีบี พลาสติก จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
109/90 หมู่ที่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท บางกอก ซัพพลาย พลาสติก จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น กล่องพักสายไฟ,ถ้วย
100/9 หมู่ที่ 10 ซ.ทรัพย์บุญชัย ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท บางกอกเทเลคอม จำกัด   
ผลิตท่อพลาสติกสำหรับร้อยสายเคเบิ้ล
233 หมู่ที่ 5 ซ.วัดชังเรือง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท บางกอกพลาสติคอินดัสเตรียล จำกัด   
ทำของใช้ และของเล่นจากพลาสติก
94 หมู่ที่ 11 ซ.ไทยเสรี 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 425-8513
- บริษัท บางกอกโพลีเวลธ จำกัด
ผลิตหนังเทียมและแผ่นพลาสติกจาก พี.วี.ซี
35/2 หมู่ที่ 9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3151193
- บริษัท บางกอกเฟริสท์แพค จำกัด   
ผลิตถุงพลาสติก
150/19-20 หมู่ที่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท บางพลีอุตสาหกรรมถุงพลาสติก จำกัด   
ผลิตถุงพลาสติก
109/105-106 หมู่ที่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3381029
- บริษัท บิลเลี่ยน คอมพาวน์ดิ้ง จำกัด   
ทำพลาสติกเป็นเม็ดหรือรูปทรงต่างๆ และคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
95/64 หมู่ที่ 8 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท บิลเลี่ยน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด   
ทำเม็ดพลาสติกเกรดบี
404 หมู่ที่ 2 ถ.ประชาอุทิศ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท บี.เอ.เอส.อินดัสเตรียล จำกัด   
ผลิตเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกเก่า
73/4 หมู่ที่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ 74 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4644125
- บริษัท บีเค อินดัสตรี้ จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์จากไฟเบอร์กลาสทุกชนิด เช่น อ่างอาบน้ำ อ่างล้างมือ
116/58 หมู่ที่ 9 ถ.เทพารักษ์ กม.19.5 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3154895
- บริษัท บีแอนด์บี สตรอว์แพค จำกัด
ทำหลอดพลาสติก    
907/1 หมู่ที่ 15 ซ.นิคมเอ็มไทย ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7069500-7
- บริษัท บุญณรงค์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด   
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ลูกล้อพลาสติก (แรงม้าเดิม 197.47 แรงม้ารวมแจ้งประกอบครั้งนี้เป็น 298.35 แรงม้า)
33/26-27 หมู่ที่ 10 ถ.เทพารักษ์ กม.16 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3160395
- บริษัท บุญพงษ์กิจ (กิ่งแก้ว) จำกัด   
บดย่อยพลาสติก อัดเศษโลหะ และอัดกระดาษ
54/3-4 หมู่ที่ 12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท บุญภิรมย์ พรีแพค จำกัด   
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหาร
112/6 หมู่ที่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เบสท์ แบ็ค จำกัด   
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติก
59/40-41 หมู่ที่ 5 ซ.แอลพีเอ็น ถ.เทพารักษ์ กม.11.5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-755-3107
- บริษัท เบสท์แพ็ค จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถ้วย ถาด กล่อง
173/3 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 315-4777
- บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด   
ทำถุงพลาสติก และแผ่นฟิล์มใช้ในการเกษตร
328 หมู่ที่ 6 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7055401-4
- บริษัท แบงค็อค โตเกียว โพลีเมอร์ จำกัด   
ผลิตภัณฑ์พลาสติกแผ่น
92 หมู่ที่ 4 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท โบลแพค จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ฝาจุกขวด แกลลอน ขวด
98/1 หมู่ที่ 14 ซ.กิ่งทอง ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 738-9161-6
- บริษัท ประพันธ์พลาสติก อินดัสตรี้ จำกัด   
ทำเม็ดพลาสติกเกรดบี
49,49/1-2 หมู่ที่ 4 ซ.ทองดี ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 01-9128578
- บริษัท ป๊อปปูล่า อินเตอร์พลาส จำกัด   
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น พลาสติกกันกระแทก, พลาสติกลูกฟูก
23 หมู่ที่ 2 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ปันเทค (ประเทศไทย) จำกัด   
รีดแผ่นพลาสติก (ม่านกันความเย็น)
1399/46 หมู่ที่ 6 ซ.มหามงกุฎ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ปากน้ำ โมลด์ จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและทำแม่พิมพ์โลหะสำหรับงานฉีดพลาสติก
60 ซ.สายลวด 5 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ปิยะกิจ โฟม สยาม จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์โฟมเกรดพี เช่น แผ่นโฟมและภาชนะบรรจุ
22/4 หมู่ที่ 4 ซ.รินทร์โชคชัย ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3855866
- บริษัท แปซิฟิค ทิวบ์ แอนด์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด
ท่อร้อยสายไฟ,ท่อพีวีซี สายพีวีซี และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นที่คล้ายคลึงกัน    
โฉนดเลขที่ 85426 แยกจากโฉนดเลขที่ 4540 หมู่ที่ 19 ซ.รัตนโชค 12 ถ.ธนสิทธิ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท แปซิฟิค ทิวบ์ แอนด์ อินดัสตรี้ จำกัด   
ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ชนิดพีวีซี เช่น ท่อร้อยสายไฟ สายพีวีซี เชือกเอ็น เป็นต้น
189/7 หมู่ที่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จำกัด   
ผลิตแปรงสีฟัน แปรงอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์พลาสติก
338 หมู่ที่ 8 ซ.เทพารักษ์ ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3941861
- บริษัท โปรเกรส พลาสติค จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก ขวดพลาสติก COTTON BUD ฯลฯ
112/4 หมู่ที่ 7 ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 2874752
- บริษัท โปรดิวซ์พลาสติกไทย จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนเครื่องไฟฟ้า,เครื่องเรือน เครื่องใช้
9/18 หมู่ที่ 4 ซ.ที่ดินไทย ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 757-4969
- บริษัท โปรเฟลค แพคเก็จจิ้ง เอเซีย จำกัด
ทำถุงพลาสติก
27/36 หมู่ที่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท โปลิโฟม สุวรรณภูมิ จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์โฟมสำหรับใชัในการบรรจุหีบห่อสินค้าต่าง ๆ
75 หมู่ที่ 4 ซ.วัดหอมสิน ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3532466
- บริษัท โปสา พลาสติก จำกัด   
ผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ และไฟแช็ค
164 หมู่ที่ 17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติค (2003) จำกัด   
ทำท่อชนิดแข็ง ท่อดูดน้ำ ข้อต่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จาก พีวีซี
32/1 หมู่ที่ 7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-338-1381-5
- บริษัท พ.ซี.เอส.อินดัสตรี้ จำกัด   
ผลิตถุงพลาสติก
188/2 หมู่ที่ 1 ถ.ประชาอุทิศ 90 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พระอาทิตย์ จำกัด   
ผลิตถุงพลาสติก
96/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4258430
- บริษัท พริม่า แพค แอนด์ พลาส จำกัด
ทำภาชนะบรรจุจากพลาสติก    
59/39 หมู่ที่ 5 ถ.เทพารักษ์ กม.11.5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พรีเซียสพลาสติก จำกัด   
ผลิตเม็ดพลาสติก
110/70,110/76 หมู่ที่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด   
ผลิตถุงพลาสติก
99/9 หมู่ที่ 1 ซ.จงเจริญ ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พรีเมี่ยมแพ็คกรุ๊ป จำกัด   
ทำขวดและชิ้นงานพลาสติก
99/5 หมู่ที่ 3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พลาสเคม อินดัสเตรียล จำกัด   
ทำพลาสติกเป็นเม็ดหรือรูปทรงต่าง ๆ
287/16 หมู่ที่ 10 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พลาสติกทิพย์ จำกัด   
ทำภาชนะบรรจุพลาสติก
186 หมู่ที่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4259892
- บริษัท พลาสติกภัณฑ์ จำกัด   
ทำประตู พี วี ซี จั่วกันลื่น และเม็ดพลาสติกเกรดบี
128/239 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พลาสท์ แคป จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ฝาปิดขวด และแผ่นพลาสติก
216 หมู่ที่ 1 ซ.ไทยเคหะ ถ.เทพารักษ์ กม.21 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พัฒนาสุข แคปปิตอล จำกัด   
ผลิตผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุจากพลาสติก
99 ซ.40 (นำผล 2) ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3872723
- บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนพัดลม โทรทัศน์ วิทยุ หม้อหุงข้าว ตู้เย็น และทำแม่พิมพ์โลหะ ขึ้นรุปโลหะ และปั๊มโลหะ
101 หมู่ที่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3381515-22
- บริษัท พาเนฟรี อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคาร ขอบกันกระแทก คิ้ว บัว ฯลฯ
888/115 หมู่ที่ 19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-1747190
- บริษัท พาวเวอร์ฟูล พลาสติก จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น กล่องใส่อาหาร จานรองแก้ว
87 ค. หมู่ที่ 2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พิษณุ มิโตโย จำกัด   
ผลิตพลาสติกแผ่นเรียบ
64/2 หมู่ที่ 2 ซ.วัดบางเพรียง ถ.เทพารักษ์ กม.27 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พี จี พลาสติก (2001) จำกัด   
ผลิต บรรจุภัณฑ์พลาสติก
109/45 หมู่ที่ 21 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พี.บี.ไฮเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด   
ทำผ้าใบพลาสติกและผ้าพลาสติกติดผนัง และทำถุงปุ๋ยพลาสติก
1/1 หมู่ที่ 5 ซ.สุขาภิบาล 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4625512
- บริษัท พี.ยู.โซล จำกัด
ทำชิ้นส่วนรองเท้า และรองเท้าสำเร็จรูป    
261/16 หมู่ที่ 2 ถ.ปานวิถี ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พี.ยู.โฟม อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
ผลิตฉนวนโฟม
467 หมู่ที่ 2 ถ.แพรกษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พี.เอ.พี.ซิปเปอร์ จำกัด   
ผลิตซิป
128/604 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3154509
- บริษัท พี.เอส.เค.พีวีซี. จำกัด   
ทำแผ่นพิมพ์พลาสติกสำหรับห่อสินค้า
63 หมู่ที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 45 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3557361
- บริษัท พีช พลาสติก จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์
292/10 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ กม.7 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พีพีเอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง พลาสติก จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ ฯลฯ
50/12-13 หมู่ที่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.22 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-312-8675
- บริษัท พีแอนด์ดับบลิวพลาสติกซัพพลาย จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ของใช้และภาชนะบรรจุ
2064 หมู่ที่ 4 ซ.นารายณ์ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พูนทวีสินทรัพย์ จำกัด   
ทำท่อน้ำ พี.วี.ซี.
1324 หมู่ที่ 4 ซ.สุขาภิบาล 12 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พูนศรัทธา เทรดดิ้ง จำกัด   
ทำประตู วงกบ พีวีซี
41/5-7 หมู่ที่ 19 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3121516
- บริษัท พูลสปา จำกัด   
ทำเครื่องใช้และเครื่งเล่น อุปกรณ์สระว่ายน้ำจากพลาสติก,เหล็ก และโลหะอื่น ๆ
ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เพรสซิเดนท์ทอย จำกัด
ผลิตของเด็กเล่นพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ เช่น กระบอกไฟฉาย
68/1 หมู่ที่ 2 ถ.ประชาราษฎร์อุทิศ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3168018
- บริษัท เพลย์ทาวน์ จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กและชิ้นส่วนพลาสติก
320 หมู่ที่ 1 ซ.บัญชา ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด   
เป่าขวดพลาสติก
2031/1 หมู่ที่ 9 ซ.สันติคาม 8 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3938241
- บริษัท เพอร์เฟดท์ ท๊อป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับจ้างทำภาชนะบรรจุพลาสติกและไฟเบอร์กลาส    
95 หมู่ที่ 14 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3943615
- บริษัท เพาเวอร์ วิชั่นอุตสาหกรรม จำกัด   
รับจ้างฉีดชิ้นงานพลาสติก
24/88 หมู่ที่ 6 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เพิร์ลสตาร์ จำกัด   
ทำถ้วยพลาสติก ถาดพลาสติก และถ้วยโฟม
112/1 หมู่ที่ 12 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เพียรเจริญพลาสติก จำกัด   
ผลิตเครื่องใช้พลาสติก
100 หมู่ที่ 3 ถ.บางนา-ตราด ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เพียวริตี้ พลาสติก จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก จำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน
33/4 หมู่ที่ 7 ถ.บางพลี-วัดกิ่ง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท แพค เดลต้า จำกัด   
ผลิตถังพลาสติก
136-136/1 นิคมฯบางพลี หมู่ที่ 17 ซ.5/1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท แพคพรินเตอร์ จำกัด   
พิมพ์และทำถุงพลาสติก
58/1 หมู่ที่ 5 ถ.วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท แพน พลาสติก โปรดักส์ จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
593 หมู่ที่ 17 ซ.บางพลีพัฒนา ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 7050799
- บริษัท โพลาร์พลาสติก อินดัสทรีส์ จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวด ได้ปีละ 14 ล้านใบ ฝาจุก ได้ปีละ 15 ล้านอัน
559 หมู่ที่ 2  ถ.ปานวิถี ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท โพลี กรีน จำกัด   
รับจ้างทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น กล่องบรรจุ เทปพลาสติก
117/259 หมู่ที่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-757-5042-6
- บริษัท โพลี่คุนสตอฟฟ์ จำกัด   
ทำขวด ฝาจุก ชิ้นส่วนเครื่องไฟฟ้า และแผ่นกันกระแทกด้วยพลาสติก
639 หมู่ที่ 14 ซ.สันติคาม ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3931462
- บริษัท โพลีปรีแฟบ แอนด์กลาส จำกัด   
ทำของใช้จากพลาสติก
116 หมู่ที่ 11 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท โพลีเมอร์ ฟอร์ม จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติกและโลหะ ได้แก่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรหรือรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ หมวกนิรภัย อุปกรณ์ป้องกันภัยหรืออันตรายส่วนบุคคล แบบแม่พิมพ์ต่างๆ และชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป
261/48 หมู่ที่ 2 ซ.สุธาวีแฟคตอรี่ ถ.ปานวิถี ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7084849-50
- บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเซีย จำกัด   
ผลิต FILLER MASTERBATCH (ส่วนผสมระหว่างเม็ดพลาสติกและแคลเซี่ยมคาร์บอเนต)
100-100/1 หมู่ที่ 21 ซ.ที่ดินไทย ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-324-3216-20
- บริษัท ฟรอม พลาสติก เอเซีย จำกัด   
สายรัดพลาสติกโพลีเอสเตอร์ (Plastic polyester straps)
99 หมู่ที่ 3 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-3979465-8
- บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์เคลือบพลาสติก
51/27 หมู่ที่ 2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3843720
- บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด   
ผลิตแผ่นหน้าโต๊ะลามิเนท
51/11 หมู่ที่ 18 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ฟิวเจอร์ แพค จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น กล่องบรรจุ
117/24 หมู่ที่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ฟูจิ เอซ จำกัด   
ทำภาชนะบรรจุจากพลาสติกและโลหะ
242/2 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7090545
- บริษัท เฟดเดอรัล โพลี จำกัด   
ผลิตผ้าใบ กระสอบ และมุ้งตาข่ายทำจากพลาสติก
181 หมู่ที่ 17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เฟรนด์ชิป พลาสติก จำกัด   
ทำเครื่องมือ,เครื่องเรือน,เครื่องใช้
109/90-91 หมู่ที่ 2 ถ.เทพารักษ์ กม.26 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 7081047-8
- บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก ได้แก่ แผ่นพลาสติกกันกระแทก และถุงหรือซองบรรจุชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
899/10 หมู่ที่ 20 ซ.จงศิริ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด   
ผลิตโฟมจากโพลีสไตรีน เช่น ภาชนะบรรจุ ฉนวนกันความร้อน-เย็น ผนังห้องเย็น
388 หมู่ที่ 7 ซ.ธรรมศิริ ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7083746-50
- บริษัท เฟิรส์ท พรีซิชั่น โมลดิ้ง จำกัด   
ทำแม่พิมพ์โลหะ ผลิตภัณฑ์จากยาง และผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
24/72 หมู่ที่ 6 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-326-0357
- บริษัท เฟิสท์แพ็ค จำกัด
ทำถุงพลาสติก    
61/45 หมู่ที่ 1 ซ.ภาณุวงศ์ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท แฟนซีพลาสติก จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ของเด็กเล่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องกีฬา ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
257 หมู่ที่ 1 ซ.ไฮแลนด์ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4258080
- บริษัท โฟกัส อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ
64 หมู่ที่ 11 ซ.กิ่งทอง ถ.วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท โฟมชีท จำกัด   
ทำภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น กล่องบรรจุอาหาร และถาดอาหาร
1573 หมู่ที่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด   
ผลิตโฟมบรรจุภัณฑ์ 720 ตัน
361 นิคมฯบางพลี หมู่ที่ 17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท โฟร์เมเจอร์ พลาสติก จำกัด   
ผลิตภาชนะพลาสติกตาง ฯ เช่น ขวด แกลลอน ฝาปิด ฯ
124 หมู่ที่ 21 ซ.ที่ดินไทย ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท โฟร์เมเจอร์พลาสติก จำกัด   
ผลิตกระป๋อง ขวด ฝาพลาสติกและอุปกรณ์ของใช้พลาสติก
1238 หมู่ที่ 8 ซ.ว่องเวศน์ ถ.เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท โฟว์ เทค โปรดักซ์ จำกัด   
ผลิต ผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติกลูกฟูก
128/281 หมู่ที่ 1 ซ.ไทยประกัน 1/7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท โฟว์ เทค โปรดักส์ จำกัด   
ผลิตผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติกลูกฟูก
55/8 หมู่ที่ 9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7064354

ผลิตภัณฑ์พลาสติก สมุทรปราการ หมวด ก-บถ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก สมุทรปราการ หมวด บท-บฟ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก สมุทรปราการ หมวด บม-บฮ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก สมุทรปราการ หมวด ป-ฮ


จำนวนการดูหน้าเว็บรวม