//

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ สมุทรปราการ หมวด ป-ฮ

- ป.เจริญ   
ไสและซอยไม้แปรรูป
23/2 หมู่ที่ 9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3151362
- ประกายภัณฑ์   
ทำแปรงจากไม้และพลาสติก
82/1 หมู่ที่ 11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3121593
- พ.พานิช   
ทำด้ามไม้เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้
1600 หมู่ที่ 4 9 ซ.นารายณ์ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3941860
- พรชัยการช่าง   
ทำลูกกรงไม้ วงกบประตู หน้าต่างไม้
146/1 หมู่ที่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- พรศักดิ์การช่าง   
ทำวงกบ บานประตู-หน้าต่างไม้
43/8 หมู่ที่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3841313
- พัฒนารุ่งเรืองค้าไม้   
ไสไม้และซอยไม้
60 หมู่ที่ 1 ซ.บ้านระกาศ ถ.ทางเข้าตลาด ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
- พิชิตชัยการลัง   
ทำลังไม้
190 หมู่ที่ 7 ถ.เพชรหึง-บางกอบัว ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4626986
- พูนทรัพย์วัสดุภัณฑ์   
ไส-ซอยไม้แปรรูป
24/4 หมู่ที่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- มนัสชัยค้าไม้   
ไส และซอยไม้
123/1 หมู่ที่ 7 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 2124092
- มลภากิจ   
ไสไม้และชอยไม้ ทำวงกบประตูหน้าต่าง และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นไม้
224 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3950903
- มานะชัย   
ทำลังไม้
139 หมู่ที่ 7 ถ.เพชรหึงส์-บางกอบัว ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4634040
- ยงกิจอุตสาหกรรม   
ทำลังไม้
94/79 หมู่ที่ 3 ซ.ร่วมพัฒนา ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3942041
- ยงกิจอุตสาหกรรม   
ทำลังไม้
94/79 หมู่ที่ 3 ซ.ร่วมพัฒนา ถ.เทพรักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- ยืนยงพานิช   
ทำวงกบประตู - หน้าต่าง และไม้ไม้และซอยไม้
308 หมู่ที่ 2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
- รัตนโชติวู้ดแวร์   
ผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่องเรือนจากไม้
126 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- ร้านตั้งกิมหลี   
ไสและซอยไม้
547 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3953958
- ร้านรุ่งเจริญ   
ไส ซอย เซาะร่องไม้
1070/1-2 หมู่ที่ 6 ซ.นารายณ์รักษ์ 3 ถ.เทพรักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์
- ร้านวินัยประกอบไม้   
รับจ้างไส ซอย และประกอบลังไม้
37/2 หมู่ที่ 8 ซ.วัดสวนส้ม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- รุ่งโรจน์การช่าง   
ทำวงกบ บานประตู-หน้าต่าง
253/1-3 หมู่ที่ 17 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- รุ่งสมุทรค้าวัตถุก่อสร้าง   
ไส-ซอยไม้
678 หมู่ที่ 14 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- โรงทำลังไม้ซุยฮั้ว   
รับจ้างทำลังไม้
1007 หมู่ที่ 4 ซ.4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-394-1783
- วรรณพลประดิษฐกรรม   
ทำประตู-หน้าต่างไม้
96/106 หมู่ที่ 1 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3941014
- วิสิทธิ์การช่าง   
ทำวงกบประตู-หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้
240/14-15 หมู่ที่ 17 ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4630082
- ศรีดำรงค์   
ทำลังไม้
1378 หมู่ที่ 1 ถ.ทางรถไฟสายปากน้ำเก่า ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3932982
- ศุภไพบูลย์ค้าไม้   
ไสไม้ - ซอยไม้ ทำวงกบประตูหน้าต่าง
25 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
- ส.แพ็คกิ้ง
ทำลังไม้
59/6 หมู่ที่ 8 ซ.บัวผึ้งพัฒนา ถ.บางกอบัว-เพชรหึง ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- สมุทรปราการปาร์เก้   
โรงงานเกี่ยวกับไม้ เช่น ทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร
100/234 หมู่ที่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7595830-3
- สวงค์การช่าง   
รับจ้างทำวงกบประตู หน้าต่างไม้ และกลึง ไส กัดไม้และเหล็ก และทำเครื่องเรือนจากไม้
27/5 หมู่ที่ 11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- สุวรรณกิจ   
ทำลังไม้และล้อไม้สำหรับม้วนสายไฟฟ้า
7 หมู่ที่ 2 ซ.วัดด่าน ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- เสถียรค้าไม้   
ไส ซอยไม้แปรรูป
147 หมู่ที่ 9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- เสถียรแบบไม้   
ทำแบบไม้
283/250 หมู่ที่ 2 ซ.กันตบุตร ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3941769
- เสียงเฮงฮวด   
ทำวงกบและบานประตู-หน้าต่าง 3
96/12-14 หมู่ที่ 14 ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- แสงเจริญ
ไส-สอยไม้
21/3 หมู่ที่ 9 ถ.เทพารักร์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3151104
- แสงวณิชค้าไม้   
ไส ซอยไม้แปรรูปและทำวงกบประตูหน้าต่างไม้
466,468,470 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3950670
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรอบรูปไทยประดิษฐ์   
ผลิตกรอบรูปด้วยไม้
21/4 หมู่ที่ 12 ถ.ราษฎร์วิริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4630704
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอบกาญจน์ค้าไม้คลองด่าน   
ไส ซอยไม้
136 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมสินค้าวัถตุภัณฑ์   
ไสไม้และซอยไม้ ทำวงกบประตูหน้าต่าง
146 หมู่ที่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4626270
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรพงศ์ ค้าไม้คลองด่าน   
รับจ้างไส ซอยและเซาะร่องไม้
37/5 หมู่ที่ 7 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชริสา ซัพพลาย   
ทำแพลเลท ภาชนะบรรจุจากไม้
93/3 หมู่ที่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-8154124
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพร แพ็คกิ้ง   
รับจ้างทำลังไม้ ที่วางของจากไม้และตัดซอยไม้
289 หมู่ที่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7575016
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีแพ็กกิ้ง 1992
ทำลังไม้พาเล็ต    
59/9 หมู่ที่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4643855
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.กิตติชัย พานิช   
รับจ้างไส ซอย เซาะร่อง และแปรรูปไม้ด้วยวิธีที่คล้ายคลึงกัน
333/10 หมู่ที่ 4 ซ.พุทธรักษา 10/2 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเกียงเส็งค้าไม้   
ไส-ซอยไม้แปรรูป
130 หมู่ที่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3167730
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีวัสดุก่อสร้าง   
ทำวงกบ บานประตู-หน่าต่างและเครื่องเรือนจากไม้
15 หมู่ที่ 7 ถ.ลาดกระบัง-เทพรักษ์ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3721645
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที.ซี.พาราวู๊ดส์   
ทำลังไม้จากไม้ยางพารา
291 หมู่ที่ 5 ถ.พระราชวิริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวัฒนา แพ็คกิ้ง เซอร์วิส
ทำภาชนะรองรับสินค้าจากไม้ (ไม้พาเลท)    
496 หมู่ที่ 2 ถ.ตำหรุ-บางพลี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารายณ์พาราวู๊ด   
ทำลังไม้ ที่รองรับสินค้าและอัดน้ำยาไม้ยางพารา
984 หมู่ที่ 4 ซ.นารายณ์ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 394-1660
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางปูค้าไม้   
ไสไม้ และซอยไม้
448 หมู่ที่ 14 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3954210
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญศิริค้าไม้   
ไส ซอยไม้ และทำวงกบประตู หน้าต่าง
50/6 หมู่ที่ 3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3946313
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบริ่งค้าไม้   
ไสและซอยไม้แปรรูป
1878 หมู่ที่ 15 ซ.แบริ่ง ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3960885
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบนัสซัพพลาย   
ทำของใช้ในครัวเรือน อบไม้ ไสไม้ ซอยไม้ ลังไม้ และพาเลซ
497/7 หมู่ที่ 11 ซ.โรจนกุล ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7074960
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดิษฐ์กรรมไทยรุ่งกิจ   
ไสไม้ ชอยไม้ ทำวงกบประตูหน้าต่าง
118 หมู่ที่ 10  ซ.อู่วัฒนะ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3944743
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ลังทอง   
ทำลังไม้
943 หมู่ที่ 9 ซ.สีบุญเรือง 1 ถ.เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 2946223
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ลังทอง   
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)
289 หมู่ที่ 1 ซ.นาคดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนศิลป์การช่างและค้าไม้   
ไสซอยไม้และทำวงกบประตู-หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้
60/34 หมู่ที่ 6 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 01-2120427
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานัส แพ็ลเล็ทและแพ็คคิง   
ทำลังไม้และแท่นวางสินค้า (Pallet) จากไม้
28 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนแฮนดี้วู้ด   
ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา เช่น ฝาจุกขวด และภานะบรรจุ
536/1 หมู่ที่ 11 ซ.โรจนกุล 2 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินเทล   
รับจ้างไส ซอย เซาะร่องไม้
26/7 หมู่ที่ 7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-751-6520
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทำลังไม้เชี่ยวเส็งแพคกิ้ง   
ทำลังไม้และที่รองภาชนะ
52 หมู่ที่ 9 ถ.พระราชวิริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มฮะฮวด   
ทำวงกบประตู หน้าต่าง ไม้คิ้ว ไม้บัว ไม้ปาเก้ เครื่องเรือนจากไม้
459 หมู่ที่ 7 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่ากุ้ยเซ้ง   
ไสไม้และซอยไม้
25 หมู่ที่ 9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3154546
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์กิจเจริญ   
ไสไม้และซอยไม้
12/1 หมู่ที่ 7 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3871104
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนากิจเจริญ (1987)   
ทำวงกบประตู-หน้าต่าง,เครื่องเรือนจากไม้
10/4 หมู่ที่ 1 ซ.วัด่านสำโรง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองแสง 1996   
ทำลังไม้
201/78 หมู่ที่ 1 ซ.เทศบาลบางปู 30 ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุทรปราการปาร์เก้   
ไส ซอย เซาะร่อง ไม้แปรรูป ทำวงกบ ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู และส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร
หมู่ที่ 6 ถ.พุทธรักษา ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหวัฒนาวงกบ   
ทำวงกบประตู หน้าต่างจากไม้
85/10 หมู่ที่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสินค้าไม้   
ไสและซอยไม้
90/4 หมู่ที่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4258790
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองพี่น้องขนส่ง   
ทำลัง พาเลท จากไม้
26/6 หมู่ที่ 9 ซ.รัตนราช ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินพาราคลองด่าน   
อบไม้ ไส-ซอยไม้ ทำลังไม้และเครื่องใช้ในครัวเรือน
536 หมู่ที่ 11 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3301194
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินพาราพาเลต
ไสไม้ ซอยไม้ ทำลังไม้    
497/7 หมู่ที่ 11 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3301194
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรีย์ค้าไม้   
ทำวงกบประตู-หน้าต่างไม้
361/12 หมู่ที่ 11 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3870446
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.เอ็ม.อุตสาหกรรม   
ผลิตของใช้จากไม้ไผ่ เช่น ไม้จิ้มฟัน,ไม้เสียบเนื้อ ฯลฯ
1375,439 หมู่ที่ 1 ซ.มิตรอุดม 1 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3932786
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมเจริญ (1969)   
ทำประตู หน้าต่าง และกระเบื้องไม้ปูพื้น
108 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4626399
- อุดมสินค้าไม้   
ไสไม้และซอยไม้
212 หมู่ที่ 8 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- เอกสิน   
ทำวงกบประตู หน้าต่างไม้
63/13 หมู่ที่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3943082

แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ สมุทรปราการ หมวด ก-บ
แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ สมุทรปราการ หมวด ป-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม