//

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ สมุทรปราการ หมวด ก-ฮ

- ไท้น่ำเฮง   
ทำกล่องกระดาษ
55/62 หมู่ที่ 2 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 7498211
- ไทยทรงดี   
ผลิตกล่องกระดาษและพิมพ์ต่าง ๆ
59 หมู่ที่ 11 ซ.วัดเสาธงกลาง ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-9954256-9
- ไทยเทียน   
ทำกล่องกระดาษ
44/81 หมู่ที่ 3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เค.วี.สตาร์ จำกัด   
ทำกล่องกระดาษ
102 หมู่ที่ 1 ถ.นิยมคลองสวน ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เจ.ที.พี. (1991) จำกัด
ผลิตกล่องกระดาษ
33/2 หมู่ที่ 1 ซ.ตลาดบางพลีน้อย ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ยูแอล พริ้นติ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และทำกล่องกระดาษ
48/11-14 หมู่ที่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ 70 ซอย 21 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-8190088
- บริษัท ศิริรัช บรรจุภัณฑ์ จำกัด   
ทำกล่องกระดาษ
41/1 หมู่ที่ 9 ซ.พระราชวิริยาภรณ์ 10 ถ.พระราชวิริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เอส.เค อัลฟ่า จำกัด   
ผลิตกระดาษทราย ผ้าทราย
33/73 หมู่ที่ 10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ฮงไทย เปเปอร์ คาร์ตันส์ จำกัด   
ผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดและประกอบสวิทซ์บอร์ดไฟฟ้า
895/4 หมู่ที่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7589735-7
- บริษัท กระดาษธนธาร จำกัด   
ผลิตกระดาษชำระ กระดาษอนามัย กระดาษเช็ดหน้า กระดาษแข็ง และกระดาษอื่น ๆ
48 หมู่ที่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3847378-80
- บริษัท กระดาษธนธาร จำกัด   
ผลิตกระดาษชำระและกระดาษเช็ดหน้า
48 หมู่ที่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 384-7378-80
- บริษัท กระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)   
ผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ และเยื่อกระดาษจากเศษกระดาษ
93,131 หมู่ที่ 2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3940624
- บริษัท กล่องกระดาษสตาร์ จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษ
110/3 หมู่ที่ 2 ซ.พุฒศรี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
แผ่นกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูก    
620 หมู่ที่ 4 ซ.7 เอ ถ.พัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท กู้เกียรติ บรรจุภัณฑ์ จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษ
59/5 หมู่ที่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท กู้เกียรติ ลอนกระดาษ จำกัด   
ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษ
59/5 หมู่ที่ 3 ซ.วัดเสาธงกลาง ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7401274-5
- บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด   
ผลิตกระดาษเช็ดหน้า กระดาษเช็ดมือ และกระดาษชำระ ได้ปีละ 23500 ตัน
58 หมู่ที่ 2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3941826-8
- บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเก็จจิ้ง จำกัด   
ผลิตเครื่องใช้พลาสติก,กระดาษและพิมพ์
909/9 หมู่ที่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 7060901-8
- บริษัท เคสส์ แพค แอนด์ โปรดักส์ จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษและพิมพ์สิ่งพิมพ์
หมู่ที่ 9 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท จิ่นเหม่ยเปเปอร์ จำกัด   
แกนที่ทำจากกระดาษ (BOBIN)
590 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ชัยสิทธิ์บรรจุภัณฑ์และแกนกระดาษ จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
195 หมู่ที่ 3 ถ.บางนา-ตราด ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ซันเลค เดคคอร์ จำกัด   
ผลิตกระดาษสำหรับห่อของขวัญ หรือใช้ตกแต่งทั่วไป
78,85 หมู่ที่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ซันไลฟ (ประเทศไทย) จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษ ผลิตภาชนะเพื่อใช้บรรจุสินค้า
69/11 หมู่ที่ 6 ซ.กิ่งแก้ว 54 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7384381
- บริษัท ซิวลามิเนชั่น จำกัด   
บรรจุภัณฑ์ประเภทหีบห่อ (ซองบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน) และผลิตหมึกพิมพ์ทุกชนิด
232 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ซี.ที.คาร์ตอน แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด   
ทำกล่องกระดาษ
50/8-9 หมู่ที่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ซี.เอ็น.เค.ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษทุกชนิด
229/2 หมู่ที่ 2 ซ.คิงคอง ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7080844
- บริษัท เซ็นทรัล โมเดิร์น แพ็ค จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
169 หมู่ที่ 10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3122259
- บริษัท เซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด   
ทำกระดาษแข็งและกระดาษพิมพ์-เขียน ได้เดือนละ 510 ตัน
40 หมู่ที่ 13 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3944035
- บริษัท ณรงค์ศิลป์ (1984) จำกัด   
ผลิตและพิมพ์กล่องกระดาษ
46/28, 30 หมู่ที่ 9 ถ.เทพารักษ์ กม. 18.5 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3154397
- บริษัท ดับบลิวเอฟ พัลพ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์จากเยื่อกระดาษหรือกระดาษ ที่ใช้สำหรับเป็นที่รองรับสินค้าหรือกันกระแทก
1835 หมู่ที่ 7 ซ.ภัทรนิเวศน์ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ตงฟางบรรจุภัณฑ์ จำกัด   
ทำกล่องกระดาษ
79/14 หมู่ที่ 19 ซ.ธนะสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด   
กล่องกระดาษลูกฟูก-ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อ
599 ถ.พัฒนา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 324-0781-5
- บริษัท ทรง เจี้ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตัดกระดาษทราย ผ้าทราย
1500 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ทรัยแทคท์ จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษ
155/8-12 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ที.ที.พี. แพ็คเกต จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
2/2 หมู่ที่ 19 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ที.ที.พี. แพ็คเกต จำกัด   
ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูก
158/9 หมู่ที่ 10 ซ.เทศบาลสำโรงใต้ 7 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ทีทีซี คาร์ตั้น (ไทยแลนด์) จำกัด   
ทำกล่องกระดาษลูกฟูก
287/34 หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เทพารักษ์เศษกระดาษ จำกัด   
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ
1658 หมู่ที่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จำกัด   
ทำเทปกาวต่าง ๆ
29/1 หมู่ที่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3381465-7
- บริษัท ไทย เจ ที เอ็น จำกัด   
ทำกล่องกระดาษลูกฟูกและพิมพ์กล่องกระดาษ
1671 หมู่ที่ 6 ซ.นารายณ์รักษ์ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทย เท็กซ์ทิ้ว แอนด์ แพ็คเก็ต จำกัด   
ทำหลอดกระดาษม้วนด้าย
1399/43-44 หมู่ที่ 6 ซ.มหามกุฏ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทย-คาโมะ จำกัด   
แถบกระดาษกาวสำหรับดักแมลงวัน (FLY CATCH RIBBON) ผลิตกับดักกาวสำหรับดักหนู
405 หมู่ที่ 17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยการซอง จำกัด   
ผลิตซองจดหมาย การ์ด และกล่องกระดาษ
2011 หมู่ที่ 2 ซ.สันติคาม 8 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3961412
- บริษัท ไทยเซ็นทรัล เปเปอร์โคน แอนด์ ทิ้ว จำกัด   
ทำหลอดกระดาษสำหรับม้วนด้าย
1399/21 หมู่ที่ 6 ซ.มหามกุฏ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด   
ผลิตและพิมพ์กล่องกระดาษ
9/9 หมู่ที่ 6 ซ.วัดกิ่งแก้ว ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3268121
- บริษัท ไทยพัฒนากระดาษ จำกัด
ผลิตกระดาษแข็งและกระดาษดร๊าฟ    
247 หมู่ที่ 14 ซ.โรงงาน ถ.สุขาภิบาล ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3951078
- บริษัท ไทยอีสเทิร์น แพ็ค จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษ
93 หมู่ที่ 6 ซ.นาคดี 1 (ศิวลัย) ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทร์-วอล (ประเทศไทย) จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษแข็ง
33/1 หมู่ที่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3169914
- บริษัท ธนางกูร การพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จำกัด   
ทำกล่องกระดาษและพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด
101/1 หมู่ที่ 9 ถ.สุขาภิบาล 7 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท บิวตี้แพค จำกัด   
ทำกล่องกระดาษลูกฟูก
94 หมู่ที่ 11 ซ.ไทยเสรี 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4258408
- บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด   
ผลิตกระดาษอนามัย เช่น กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษเช็ดปาก
330 หมู่ที่ 9 ซ.ร่วมใจ ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3126115-7
- บริษัท ปราการเปเปอร์กรุ๊ป จำกัด   
อัดเศษกระดาษ
142 หมู่ที่ 1 ถ.ปานวิถี ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7079977
- บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด   
ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกและทำกล่องกระดาษ
72 หมู่ที่ 22 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด   
อัดเศษกระดาษให้เป็นก้อน
หมู่ที่ 22 ซ.ข้างหน่วยดับเพลิง ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3840111
- บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด   
ผลิตกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษและถุงกระดาษ
183 หมู่ที่ 22 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3840111
- บริษัท โปรแพค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   
ทำกล่องกระดาษ
24/4 หมู่ที่ 6 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พัฒนชัยเปเปอร์ ซัพพลาย จำกัด   
ผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ และที่วางของจากกระดาษ (Pallet)
1315/6 หมู่ที่ 1 ซ.ทรัพย์บุญชัย ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พี.ซี.ไอ.เปเปอร์ จำกัด   
อัดเศษกระดาษ
698 หมู่ที่ 8 ซ.สีบุญเรือง 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท พีแอนด์ ซี เปเปอร์ จำกัด   
รับจ้างผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
27/1 หมู่ที่ 12 ซ.แสงฟ้า ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เพรสซิเด้นท์ บ๊อก จำกัด   
ทำกล่องกระดาษ
89/414 หมู่ที่ 7 ซ.เปรมฤทัย ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ฟู้ดบ๊อกซ์ จำกัด   
ผลิตภาชนะบรรจุอาหารจากโฟม
954 หมู่ที่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 383-5632
- บริษัท เมืองทองบรรจุภัณฑ์ จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษ
25/5 หมู่ที่ 8 ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3371192-7
- บริษัท แม แม อินดัสเตรียล จำกัด   
แผ่นพิมพ์และกล่องกระดาษชนิดมีสี
630 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท แม แม อินดัสเตรียล จำกัด   
กล่องกระดาษ สติ๊กเกอร์ ป้ายแขวน และงานพิมพ์ทุกชนิด
635/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท แม็ค พริ๊นท์แอนด์แพค จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษหรือภาชนะบรรจุจากกระดาษ
109/7 หมู่ที่ 21 ซ.จงศิริ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ยูนิค อินดัสเตรียล จำกัด   
ทำถุงกระดาษ กล่องกระดาษ และทำถุงพลาสติก
222/9 หมู่ที่ 3 ซ.วัดเสาธงกลาง ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ยูนิคแพ็คเก็จจิ้ง(1993) จำกัด   
รับจ้างทำกล่องกระดาษ
85 หมู่ที่ 15 ซ.ไทยประกัน ซอย 7 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ยูเนี่ยน คอนเทนเนอร์ จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ยูเนี่ยนเปเปอร์บ๊อกซ์ จำกัด (นายควอด ยี่ฮ้ง)   
ผลิตกล่องกระดาษ
75/52 หมู่ที่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เย็นฟา จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษ
69 หมู่ที่ 5 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3124176
- บริษัท รวมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด   
ผลิตกระดาษลูกฟูก และกล่องกระดาษ
247 หมู่ที่ 6 ซ.องค์การสะพานปลา ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท รุ่งเรืองคอนเทนเนอร์ จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษ
19/39-40 หมู่ที่ 15 ซ.รามานิเวศน์ ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7384041-2
- บริษัท รุ่งเรืองคอนเทนเนอร์ จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษ
29/1 หมู่ที่ 15 ซ.รามานิเวศน์ ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท รุจิระกล่องกระดาษ จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
25/26-30 ซ.กงทอง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4634371
- บริษัท โรงงานกระดาษ เหม่ย ฟู จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษ
37/1 หมู่ที่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท โรงงานกระดาษ เหม่ย ฟู จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษ
37/1 หมู่ที่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3266311
- บริษัท โลตัส แพค จำกัด   
ผลิตถ้วยกระดาษหรือภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากกระดาษ
595/9,595/10 หมู่ที่ 17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท วังกรุ๊ป จำกัด
ผลิตกล่องกระดาษทุกชนิด
4154/6 หมู่ที่ 11 ซ.แบริ่ง ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 361-5328
- บริษัท วัฒนพร บรรจุภัณฑ์ จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภาชนะต่าง ๆ
6/142-144 หมู่ที่ 2 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3880133
- บริษัท ศิริแก้วไทย จำกัด   
อัดกระดาษ
4 หมู่ที่ 15 ถ.สุขาภิบาลสาย 16 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท สยามการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกลอนเล็ก และกล่องกระดาษแข็ง
543 นิคมฯบางปู หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด   
อัดเศษกระดาษเป็นแท่งเพื่อส่งไปยังโรงงานผลิตกระดาษ
520 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท สยามเซ็นจูรี่ คาร์ตอน จำกัด   
ทำกล่องกระดาษ
112/12 หมู่ที่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
กล่องกระดาษลูกฟูกลอนเล็กและกล่องกระดาษแข็ง กล่องกระดาษลูกฟูกลอนเล็กและกล่องกระดาษแข็ง และผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากกระดาษ    
543 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท สยามโปรแพค จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และผลิตภัณฑ์การบรรจุหีบห่อ
51/1 หมู่ที่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.22 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-740-0778
- บริษัท สยามยูไนเต็ดไฮเทค จำกัด   
ผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดและพิมพ์ภาชนะบรรจุ
120/1-2 หมู่ที่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท สร้างสรรบรรจุภัณฑ์ จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษทุกชนิด
13 หมู่ที่ 12 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท สหผลเปเปอร์คาร์ตอนส์ จำกัด   
ผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษ
78 หมู่ที่ 2 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3871336
- บริษัท สุขสวัสดิ์ สลิตติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด   
รับจ้างตัดขอบกระดาษ
192/2 หมู่ที่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4258990-1
- บริษัท สุรช จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษทุกชนิด รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ ที่นำมาทำกล่องกระดาษทุกชนิด
274 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท แสตนดาร์ด เนอสซิ่งโพรดัค จำกัด
รับจ้างตัดกระดาษ    
23/1-3 หมู่ที่ 2 ซ.วัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 2587475
- บริษัท หงษ์ไทย พัลพ โมลด์ จำกัด   
ผลิตกระดาษลูกฟูกกันกระแทก และบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ
74/2 หมู่ที่ 7 ซ.มหาชัย ถ.บางนา-ตราด กม.10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท หงษ์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
111/4 หมู่ที่ 7 ซ.มหาชัย ถ.บางนา-ตราด กม.10.5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท หงษ์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด   
ทำกล่องกระดาษ
111/4 หมู่ที่ 7 ซ.มหาชัย ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด   
ทำกระดาษกาว และพลาสติกกาวเทปและเทปอื่น ๆ
127 หมู่ที่ 3 ซ.วัดสวนส้ม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3830491
- บริษัท อัลฟ่า เอ็นไวโรเทค อินดัสตรี้ส์ จำกัด
รับจ้างทำผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง    
60/11 หมู่ที่ 4 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
77/17 หมู่ที่ 3 ถ.สายวัดบัวโรย ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์กระดาษ เช่น หลอดม้วนด้าย แกนม้วนผ้า
522 หมู่ที่ 1 ซ.ปลั่งเปล่ง ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3952068
- บริษัท เอส แอนด์ ซี คอนเทนเนอร์ จำกัด   
ทำกล่องกระดาษ
73/3 หมู่ที่ 3 ถ.วัดด่าน-บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 7510638
- บริษัท เอส.เค.อัลฟ่า จำกัด   
ผลิตจานขัดใช้กับเครื่องขัดโลหะทำด้วยกระดาษ ผ้าฝ้าย
33/23 หมู่ที่ 10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เอส.วี.แอนด์ พี.คาร์ตั้น จำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษ
14/3 หมู่ที่ 3 ซ.บุญธรรมอนุสรณ์ ถ.เทพารักษ์ กม.9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เอส.เอส.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด   
ทำกล่องกระดาษ
433 หมู่ที่ 15 ซ.ไทยประกัน ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด   
อัดเศษกระดาษ และเศษเหล็ก
234 หมู่ที่ 4 ซ.4 บี ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ฮวดไถ่เปเปอร์ จำกัด   
ตัดกระดาษขนาดต่าง ๆ ได้เดือนละ 1500 รีม
1056/1 หมู่ที่ 9 ซ.นารายณ์ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3940655
- บริษัท ฮุ้ย เฉิน การพิมพ์ จำกัด   
ทำกล่องกระดาษ
116/16 หมู่ที่ 9 ซ.ทรัพย์โสภณ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- แม็กซ์คาร์ตัน แอนด์แม็ชชีน (ประเทศไทย) บจก.   
ทำกล่องกระดาษ
1399/39-40 หมู่ที่ 6 ซ.มหามกุฏ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วฟ้าอุตสาหกรรม
ทำแกนกระดาษและหลอดกระดาษ    
79/1 หมู่ที่ 8 ซ.วัดชมนิมิตร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันชายน์เปเปอร์ทิ้ว   
ผลิตแกนม้วนผ้า แกนม้วนด้ายและกรวยกระดาษม้วนด้าย
30/1 หมู่ที่ 1 ซ.เข้าตลาดบางพลีน้อย ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 2123915
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญจรูญกล่องกระดาษ   
ผลิตกล่องกระดาษทุกชนิด
116/1 หมู่ที่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.บรรจุภัณฑ์   
ทำกล่องกระดาษลูกฟูก
98/16 หมู่ที่ 18 ซ.สุขสวัสดิ์ 64 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4630248
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานแสงอรุณ   
ผลิตกล่องกระดาษ
240/8-9 หมู่ที่ 16 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามกิจถาวร
ผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิด
525 หมู่ที่ 2 ซ.รุ่งโรจน์ ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงงามอุตสาหกรรม   
ทำกล่องกระดาษ และแผ่นกระดาษลูกฟูก
50 หมู่ที่ 9 ซ.สุขสวัสดิ์ 47 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4630098
- อุตสาหกรรม วี ซี เปเปอร์ ทิ้ว   
ทำแกนกระดาษ
ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม