//

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

สิ่งทอ สมุทรปราการ หมวด ก-บธ

- 10   
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 147 เครื่อง)
717 หมู่ที่ 14 ซ.บางเมฆขาว ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- กมลการทอ   
ทอผ้า
1399 หมู่ที่ 11 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- กิจเจริญภัทร   
ตัดเย็บผ้าห่ม ผ้านวม
381 หมู่ที่ 5 ซ.เทศบาลบางปู 55 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- เกิดโมลีค้าผ้าและใย   
ผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากเศษผ้าหรือเศษใยที่ไม่ใช้แล้ว
291/44 หมู่ที่ 12 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
- เกียไถ่การทอ   
ทอผ้าทุกชนิด ได้ปีละ 1,200,000 หลา
121 หมู่ที่ 8 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4611399
- ขวัญชัยเท็กซ์ไทล์   
ทอผ้า
39 หมู่ที่ 9 ซ.สุขสวัสดิ์ 47 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 02-4640476
- เง้ยฮั่วเชียง   
ทอผ้า
388 หมู่ที่ 4 ซ.หมอบาง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- ฉั่วย่งฮวด เท็กซ์ไทล์
ทอผ้าพิมพ์ผ้าและฟอกย้อม จำนวนเครื่องทอ 64 เครื่อง
457 หมู่ที่ 1 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3950828
- ช.แสงรุ่งเรือง   
กรอด้ายหลอด
146/2 หมู่ที่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 68 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- ชัยประดิษฐ์การทอ   
ทอผ้าและย้อมผ้า
399 หมู่ที่ 2 ซ.บางเมฆขาว ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- ชัยรุ่งเรือง   
ผลิตเชือกรองเท้า
7/19 หมู่ที่ 11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3239743
- ชาญกิจการทอ   
ทอผ้ามุ้ง ผ้าโสร่งและผ้าจากด้ายย้อมสี (จำนวนเครื่องทอผ้า 160 เครื่อง)
333 หมู่ที่ 14 ซ.บางเมฆขาว ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- ต.ยิ่งเจริญการทอ   
ทอผ้าพื้นเมือง
16 หมู่ที่ 16 ซ.พัฒนาชุมชน 1 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 7589124,7501
- ตั้งประสิทธิ์การทอ   
ทอผ้ามุ้ง และผ้าจากด้ายย้อมสี (จำนวนเครื่องทอผ้า 169 เครื่อง)
899 หมู่ที่ 5 ซ.ประชา ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- ทอผ้าฟ้อนกี่
ทอผ้าทุกชนิด จำนวนเครื่องทอ 49 เครื่อง ทอผ้าทุ้งจำนวนเครื่องทอ 28 เครื่อง    
38 หมู่ที่ 9 ซ.สินฟ้า ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- ทอผ้าสีสุขสวัสดิ์
ทอผ้าจากด้ายย้อมสี
166/8 หมู่ที่ 8 ซ.สุขาภิบาล 15 ถ. สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ    
โทรศัพท์ 4642943
- ที่นอนเจริญพร   
รับจ้างทำและซ่อมที่นอน
27/7 หมู่ที่ 20 ถ.ดำหรุ-บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3121923
- เทพารักษ์สิ่งทอ   
ทอผ้า จำนวนเครื่องทอ 264 เครื่อง
63/9 หมู่ที่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- ไทยเจริญ
ฟอกผ้า    
133 หมู่ที่ 16 ซ.โอเค ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3940516    
- ไทยแซหลี   
ทอผ้าจากด้ายย้อมสี (จำนวนเครื่องทอ 60 เครื่อง)
409 หมู่ที่ 3 ซ.ประชา ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- ไทยถาวรการทอ   
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอผ้า 64 เครื่อง)
1414 หมู่ที่ 12 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- ไทยนำ   
ยืดผ้าและตบแต่งผ้า
181 หมู่ที่ 8 ซ.วัดชมนิมิตร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- ไทยวิวัฒน์แคนแวสอุตสาหกรรม บจก.   
เคลือบผ้าใบ,ผ้าไนล่อน,หนังเทียม,ฟอกย้อม ฯลฯ
62 หมู่ที่ 1 ซ.สุขสวัสดิ์ 43 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- ไทยเสถียรการทอ   
ทอผ้าทุกชนิดและฟอกด้าย (จำนวนเครื่องทอ 64 เครื่อง)
86 หมู่ที่ 12 ซ.ประชา ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- ธนากุลเท็กซ์ไทล์   
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 308 เครื่อง)
73/2 หมู่ที่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ 74 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- ธนากุลพิมพ์ย้อม   
ฟอกย้อมและพิมพ์ผ้า
241 หมู่ที่ 10 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 8160819
- ธรรมรักษาการทอ   
ทอผ้า
166 หมู่ที่ 8 ซ.-สุขสวัสดิ์ 72 ซอย 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- นานาชัยการฝ้าย   
ตีเศษด้าย - เศษฝ้าย
71 หมู่ที่ 3 ซ.สุขาภิบาล 9 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- นานาชัยการฝ้าย   
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งมิได้ทำด้วยวิธีถักหรือทอ (ตีเศษด้าย-เศษฝ้าย)
71 หมู่ที่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ 74 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- นิพนธ์ การฝ้าย   
สาง หรือหวี หรือรีดฝ้าย
1010 หมู่ที่ 8 ซ.ร่มเกล้า ถ.ตำหรุ-บางพลี ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ธนาวิน จำกัด   
ยีดผ้าและตกแต่งผ้า
71 หมู่ที่ 6 ซ.กลับเจริญ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ฟอร์จูนรุ่งโรจน์เท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ถักผ้าและทอผ้า
390 หมู่ที่ 4 ซ.ประชาอุทิศ 90 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท สยามสำลี จำกัด   
ผลิตสำลี ผ้าพันแผล
40/5 หมู่ที่ 3 ซ.ครุใน ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4633342
- บริษัท สินมั่นคงการทอ จำกัด   
ย้อมผ้าและเส้นด้าย
123/1 หมู่ที่ 7 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท แสนทวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ทอผ้า    
111 หมู่ที่ 7 ซ.พัฒนาเข้าวัดใหญ่-วัดใหญ่ ถ.ศาลาแดง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท เอเซีย เมมเบรน จำกัด   
ผลิตและประกอบ ผ้าใบใยสังเคราะห์จากเมมเบรน PTFE,EIFE,PVC และผลิตตาข่ายกันตก ตลอดจนส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
999/8 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไฮ เทนเซิล จำกัด   
ผลิตเชือกจากยาง
888/8 หมู่ที่ 19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท 3 เฮงการทอ จำกัด   
ทอผ้า ฟอก-ย้อม และพิมพ์ผ้า จำนวนเครื่องทอผ้า 52 เครื่อง
187 หมู่ที่ 2 ซ.กลับเจริญ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท 398 จำกัด   
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 163 เครื่อง)
398 ชั้น 4 หมู่ที่ 8 ซ.แพรกษา ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3872624
- บริษัท 398 จำกัด   
ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 2,760 แกน)
398 (ชั้น 2 และ 3) หมู่ที่ 8 ซ.แพรกษา ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท 747 อุตสาหกรรม จำกัด   
ฟอกย้อมและพิมพ์ผ้า ได้ 4800000 หลาต่อปี
ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท กรุงเทพซิป จำกัด   
ทำซิป
83/3 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท กรุงเทพฝ้ายไทย จำกัด   
ทอผ้าทุกชนิด
27 หมู่ที่ 6 ซ.ทอผ้า ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4626327
- บริษัท กรุงเทพฯ วนิชชา เท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ย้อมสีเส้นด้ายและทอผ้าจากด้ายย้อมสี
616 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3240971-3
- บริษัท กรุงสยามการทอ จำกัด   
ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอ 40 เครื่อง)
57/2 หมู่ที่ 7 ซ.กลับเจริญ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท กรุงสยามไฟเบอร์ จำกัด
ผ้าฉาบหน้าด้วยกาว    
1261 หมู่ที่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท กวงกรุ๊ป การทอ จำกัด   
ทอผ้าทุกชนิด จำนวนเครื่องทอผ้า 596 เครื่อง
60 หมู่ที่ 10 ซ.สง่างาม ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4625953
- บริษัท ก้าวดี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด   
ผลิตสำลี
32/19 หมู่ที่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3163379
- บริษัท กำพลอุตสาหกรรมเท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ปั่นด้าย จำนวนแกนปั่นด้าย 336 แกน
80/41 หมู่ที่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท กิจเจริญ การทอ จำกัด
ทอผ้า ฟอก ย้อม และพิมพ์ผ้า (จำนวนเครื่องทอ 106 เครื่อง)
335 หมู่ที่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 (กลับเจริญ) ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ     
โทรศัพท์ 4627021
- บริษัท โกลเด้น กรุ๊ป พริ้นติ้ง จำกัด   
พิมพ์ผ้า ได้ผ้าโสร่ง 60000 โหลต่อปี
254 หมู่ที่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท โกลเด้น กลอรี่ อินดัสทรี จำกัด   
ถักผ้า และตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
188 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท โกลเด้นคีริน จำกัด   
ทอผ้า
145 หมู่ที่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 80 (วัดคู่สร้าง) ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท โกลเดิ้นไทย อินดัสทรียส์ จำกัด   
ฟอก-ย้อมผ้าและด้าย
39 หมู่ที่ 15 ถ.วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 326-6689-91
- บริษัท ครัสตัล เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรีส์ จำกัด   
ปักฉลุผ้าลูกไม้ทุกชนิด
223 หมู่ที่ 6 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4633341
- บริษัท คราวน์เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด   
ทอผ้าทุกชนิด
63/8 หมู่ที่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท คอตตอนไทยอุตสาหกรรม จำกัด   
ทอผ้า ฟอกย้อม และพิมพ์ผ้า
129 หมู่ที่ 7 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4632898
- บริษัท คอตตอนแลนด์ จำกัด   
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 100 เครื่อง)
360 หมู่ที่ 1 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท คอลตัน เท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ถักผ้ายืด จำนวนเครื่องถัก 8 เครื่อง ถักถุงมือ จำนวนเครื่องถัก 20 เครื่อง และปั่นด้าย จำนวนเครื่องปั่นด้าย 2000 แกน
561 หมู่ที่ 1 ซ.แสงฟ้า ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3950816
- บริษัท คูซุ่นฮั่วเฮง เท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ปั่นด้าย(จำนวนแกนปั่นด้าย 14,736 แกน)
45 หมู่ที่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท เครื่องนอนไทย จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ เช่น ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน
35/3 หมู่ที่ 9 ซ.พระราชวิริยาภรณ์ 10 ถ.พระราชวิริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4631288
- บริษัท เคียวคูโย เท็กซ์ไทล์ (ไทยแลนด์) จำกัด   
ตีเกลียวเส้นด้าย
62 หมู่ที่ 11 ซ.วิลาลัย ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 2372527-8
- บริษัท แคนน่าอินเตอร์เทรด จำกัด   
ตัดเย็บผ้าปูที่นอนและอำนวย
172/5 หมู่ที่ 8 ซ.สุขาภิบาล 15 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท แคปริคอมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   
รับจ้างทำผลิตภัณฑ์จากหนังและผ้าใบ
71/5 หมู่ที่ 11 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 7323135
- บริษัท จงเจริญการทอ (ประเทศไทย) จำกัด   
ทอผ้าจากด้ายย้อมสี (จำนวนเครื่องทอ 36 เครื่อง)
98 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3151369
- บริษัท จงพัฒนา จำกัด   
ทอผ้า และทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดเท้า ผ้าห่ม
202 หมู่ที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท จันศิริพิมพ์แอนด์ย้อม จำกัด
ฟอกย้อมและพิมพ์ผ้า ได้ 20 ล้านหลาต่อปี
304,304/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ     
โทรศัพท์ 3239737
- บริษัท จินเจริญการทอ จำกัด   
ทอผ้าทุกชนิด จำนวนเครื่องทอ 40 เครื่อง
187 หมู่ที่ 3 ซ.กลับเจริญ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท จินตนาการพิมพ์พระประแดง จำกัด   
พิมพ์ลวดลายผ้า
53 หมู่ที่ 13 ซ.ครุใน ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท จิระการทอ จำกัด   
ทอผ้า จำนวนเครื่องทอผ้า 137 เครื่อง
177 หมู่ที่ 8 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท จี ลี่ จำกัด   
ปั่นด้าย
101 หมู่ที่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท จีฟ้ง จำกัด   
ถักไหมพรมด้วยแรงคน จำนวนเครื่องถัก 20 เครื่อง
4075/36 หมู่ที่ 3 ซ.วันด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท เจ.ที.เอ็น.เท็กซ์ไทล์อินดัสตรีส์ จำกัด
ทอผ้ามุ้ง,ผ้าทอจากด้ายย้อมสี ฟอกย้อมพิมพ์ผ้าและตกแต่งผ้า
378 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท เจริญกิจอุดมทรัพย์ จำกัด   
ย้อมและรีดผ้า
73-73/1 หมู่ที่ 13 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 425-8089
- บริษัท เจ้าพระยาอุตสาหกรรม (1988) จำกัด   
ทอผ้า จำนวนเครื่องทอผ้า 300 เครื่อง
888 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท เฉลิมชัยการทอ จำกัด   
ทอผ้าทุกชนิด จำนวนเครื่องทอผ้า 125 เครื่อง ทอผ้าโสร่งและผ้าตา จำนวนเครื่องทอผ้า 14 เครื่อง
27/17 หมู่ที่ 12 ถ.บางพลี-วัดกิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3167846
- บริษัท ช.ไทยวาย.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด   
ปักผ้าและถักผ้า
69 หมู่ที่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ 72 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ชนะเรซิ่นฟอกย้อม จำกัด   
ฟอกย้อม พิมพ์ผ้าและตกแต่งสำเร็จผ้า
288 หมู่ที่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4258274
- บริษัท ชิ้นฮะฮวดเท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ทอผ้าทุกชนิด จำนวนเครื่องทอผ้า 156 เครื่อง,ปั่นด้าย จำนวนแกนปั่นด้าย 9816 แกน
59/1 หมู่ที่ 6 ซ.จัดสรรกระทรวงการคลัง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 02-8178550-2
- บริษัท เชอรีฟ จำกัด   
พิมพ์ผ้า
55/115 หมู่ที่ 10 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท เชือกภาษีเจริญอุตสาหกรรม จำกัด   
ผลิตแห และอวน
35 หมู่ที่ 1 ซ.สุขาภิบาล 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4625018
- บริษัท เชื่อกภาษีเจริญอุตสาหกรรม จำกัด   
ทำเชือกสำหรับเย็บแห และใช้ในการประมง
35 หมู่ที่ 1 ซ.สุขสวัสดิ์ 43 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4625018
- บริษัท ไชยพร เท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ฟอกย้อมผ้า
59/2 หมู่ที่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4631028
- บริษัท ซันนี่(ประเทศไทย)จำกัด   
ผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยประดิษฐ์
525 นิคมฯบางปู หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ซันเน็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด   
THERMOBOND NON WOVEN,STITCH BOND NON WOVEN
525 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ซันไร้ซ์ การ์เมนท์ จำกัด   
รับจ้างถักเสื้อไหมพรม
475-479 หมู่ที่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ซันเวย์ เลเบล จำกัด   
รับจ้างทำป้ายยี่ห้อและแถบต่าง ๆ ของเครื่องนุ่งห่มทุกชนิดจากผา
221/12 หมู่ที่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ซากูระ อินดัสทรี จำกัด   
ทอผ้าทุกชนิด จำนวนเครื่องทอ 120 เครื่อง
107/5 หมู่ที่ 7 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ซากูระ อินดัสทรี จำกัด   
ฟอกย้อมเส้นด้าย ได้ 900 ตันต่อปี
107/6 หมู่ที่ 7 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ซากูระ อินดัสทรี จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ เช่น ผ้าห่มนวม
107/4 หมู่ที่ 7 ซ.สุขสวัสวดิ์ 76 ถ.สุขาวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ซิงเหอ สปินนิ่ง จำกัด   
ตีเกลียวเส้นด้าย
469 หมู่ที่ 19 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ซินฟูไดอิ่ง จำกัด   
ย้อมด้ายและผ้า
353 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัด   
ฟอกย้อมด้ายและผ้า
234 หมู่ที่ 4 ซ.วัดแหลมฟ้าผ่า ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ซี.พี.เอส.โปรดักส์ จำกัด   
ปั่นด้าย จำนวนแกนปั่นด้าย 2,944 แกน
799 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ซี.พี.เอส.โปรดักส์ จำกัด   
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 100 เครื่อง)
799 หมู่ที่ 4 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ซี.อาร์แฟบริคส์ จำกัด   
ตีเกลียวเส้นด้าย
21/9 หมู่ที่ 7 ซ.ใต้สายไฟฟ้า ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4637474
- บริษัท ซื่อตรงการทอ จำกัด   
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอผ้า 141 เครื่อง)
111 หมู่ที่ 9 ซ.วัดครุนอก ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4627600
- บริษัท ซุ่นหลีเท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ฟอกย้อมด้าย และทอผ้า
139 หมู่ที่ 9 ซ.วัดแหลมฟ้าผ่า ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ซุปเปอร์มาร์คเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด   
ทอแถบยางยืด จำนวนเครื่องทอ 60 เครื่อง
1715 หมู่ที่ 4   ซ.นารายณ์ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ซุปเปอร์ยาน จำกัด   
รับจ้างปั่นด้าย
8 หมู่ที่ 11 ซ.กฤษณะ ถ.สุขาภิบาล 5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท โซน อิมเพ็กซ์ จำกัด   
ฟอกย้อมและพิมพ์ผ้า (ย้อมผ้า 6.3 ล้านหลาต่อปี,พิมพ์ผ้า 11.5 ล้านหลาต่อปี)
50 หมู่ที่ 14 ซ.หาดอมรา ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3880185
- บริษัท ณัฐนรินทร์ อินเตอร์ จำกัด
พิมพ์ลวดลายผ้า หรือวัสดุสังเคราะห์
117/24 หมู่ที่ 9 ซ.โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ถ.เทพารักษ์ กม.195 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ     
- บริษัท ดรากอนคอร์ด จำกัด   
ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 2000 แกน)
263/7 หมู่ที่ 23 ถ.ทางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3937272
- บริษัท ดันล้อปฟิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด   
ผลิตที่นอน และหมอนฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ที่นอนสปริง และเตียงสปริง
10/4, 10/6, 10/10 หมู่ที่ 13 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 316-3404-7
- บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด   
ทอผ้า ขยายการปั่นด้าย
222 หมู่ที่ 6 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด   
ย้อมด้าย ผ้า และพิมพ์ผ้า
222 หมู่ที่ 6 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด
ย้อมด้าย ย้อมผ้า พิมพ์ผ้า ปั่นด้าย ตัดเย็บผ้าขนหนู ผ้ากันเปื้อนและถุงมือจากผ้า    
222/1 หมู่ที่ 6 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ดี ฮั่ว เฮงการทอ จำกัด   
ทอผ้า
54/19 หมู่ที่ 12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ดีไลท์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ตีเกลียวเส้นด้าย และกรอเส้นด้าย ได้ปีละ 1,120 ตัน
504 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3239816-7
- บริษัท ไดเซะกิ จำกัด   
ทอผ้าทุกชนิด
27/14 หมู่ที่ 20 ซ.แสงใหญ่ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ตง ชาง จำกัด   
ผลิตเครื่องนอน
79/91 ซ.รัตนโชค 12 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ตงฮวดการทอ จำกัด   
ทอผ้าและย้อมด้าย (จำนวนเครื่องทอ 206 เครื่องเท่าเดิม)
29 หมู่ที่ 9 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4627656
- บริษัท โตรอนโต้ อินดัสตรี้ จำกัด   
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 300 เครื่อง)
561 หมู่ที่ 7 ซ.แสงฟ้า ถ.สุขุมวิท กม.33.50 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3239184
- บริษัท โตรอนใต้ อินดัสตรี้ จำกัด
ฟอกย้อมเส้นด้าย ได้ 3600 ตันต่อปี    
561 หมู่ที่ 7 ซ.แสงฟ้า ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3233184
- บริษัท ถุงเท้าไทย จำกัด   
ถักถุงเท้า ถักผ้ายืด ตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มและย้อมเส้นใยสังเคราะห์ (จำนวนเครื่องถักถุงเท้า 227 เครื่องและจักรเย็บผ้า 12 เครื่อง)
29/1 หมู่ที่ 4 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ทรงชัยปั่นทอ จำกัด   
ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 77,280 แกน)
270 หมู่ที่ 1 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4611122
- บริษัท ทรัพย์สกุล จำกัด   
พิมพ์ผ้า
10/3 หมู่ที่ 4 ซ.แสงตะวัน ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ทวีกิจอุตสาหกรรม จำกัด   
ผลิตแห อวนด้ายและเชือกทำด้วยไนล่อน จำนวนเครื่องทออวน 14 เครื่อง
199 หมู่ที่ 6 ซ.กลับเจริญ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4258903
- บริษัท ทอพ โมสท์ จำกัด   
ตีเกลียวเส้นด้าย
74 หมู่ที่ 2 ซ.รัตนธานี ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ทัพพ์ไทย เท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ทอผ้า จำนวนเครื่องจักร 168 เครื่อง
191/15 หมู่ที่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 74 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ทัพพ์ไทย เท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 20,128 แกน)
191 หมู่ที่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 74 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ทาย่า เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอร์เรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด   
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 10 เครื่อง) ได้ปีละ 300,000 หลา
1500 หมู่ที่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ที.เอ็น. เท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ปั่นด้าย
99/102 หมู่ที่ 2 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ที่นอน พี.เจ จำกัด   
ทำที่นอน ผ้านวม ชุดเครื่องนอน
58/2 หมู่ที่ 11 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ที่นอน พี.เจ. จำกัด   
รับจ้างเย็บผ้านวม, ที่นอน
79/124-125 หมู่ที่ 19 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด   
ปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้ายืด ฟอกย้อมผ้าและพิมพ์ผ้า จำนวนแกนปั่นด้าย 86656 แกน เครื่องถักผ้ายืด 45 เครื่อง เครื่องทอผ้า 2863 เครื่อง
205 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 02 3231085-87
- บริษัท เทนค้าเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเซีย จำกัด   
ฟอกย้อมเส้นด้ายและผ้า ได้เส้นด้ายย้อมสี 264 ตันต่อปี และผ้าย
205/1 ถ.สุขุมวิท กม.39.5 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท เทพารักษ์ปั่นด้าย จำกัด   
ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 28,320 แกน)
89/2 หมู่ที่ 11 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท เทล-แดน จำกัด   
"ทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ เช่น หมอนอิง,เบาะรองนั่ง ผ้าม่าน ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอน ไม้แขวนเสื้อหุ้มผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป"
256/4-5 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ กม.22.5 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 02-3131444
- บริษัท ไทย เมทัลลิก ยาร์น จำกัด
บิดเกลียว ควบ กรอเส้นด้าย ดิ้นเงิน ทอง    
107/9 หมู่ที่ 7 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทย ลูเรกซ์ จำกัด   
ผลิตสายดิ้นเงิน สายดิ้นทอง สายดิ้นสีด้วยวิธีควบ และบิดเกลียว
221 หมู่ที่ 6 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทย อะครีลิค จำกัด   
ผลิตเส้นด้ายไหมพรมเทียม จำนวนแกนปั่นด้าย 6,048 แกน และถักเสื้อไหมพรมเทียม (เครื่องถัก 370 เครื่อง)
20 หมู่ที่ 7 ซ.ไทยอะครีลิค ถ.บางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยกรีเท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ฟอกและย้อมผ้า
37 ซ.บางนางเกรง ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3943152
- บริษัท ไทยเจโกล จำกัด
ทำผ้าห่มและผ้าขนหนู    
107/1 หมู่ที่ 7 ซ.กลับเจริญ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยตงนิตติ้ง จำกัด   
ถักเสื้อไหมพรมและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
39 หมู่ที่ 15 ถ.วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยตงนิตติ้ง จำกัด   
ถักเสื้อไหมพรม
49/58-59 หมู่ที่ 12 ซ.กิ่งแก้ว ซอย 5 ถ.วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยตงนิตติ้ง จำกัด   
ถักเสื้อไหมพรมและถักผ้าไหมด้วยแรงคน
69 หมู่ที่ 1 ซ.สุขสวัสดิ์ 43 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4627724
- บริษัท ไทยทาเฟตตาเท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ทอผ้าทัฟตา จำนวนเครื่องทอผ้า 240 เครื่อง
58 หมู่ที่ 10 ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด (กม.18) ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยธนสินการทอ จำกัด   
ทอผ้าทุกชนิด จำนวน 236 เครื่อง
40 หมู่ที่ 5 ซ.ไทยอารีย์ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ทอผ้าทุกชนิดและฟอกด้าย จำนวนเครื่องทอ 80 เครื่อง
99 หมู่ที่ 14 ซ.บางเมฆขาว ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
พิมพ์ผ้า และย้อมผ้า    
95 หมู่ที่ 1 ซ.ข้างวิทยาลัยเทคนิค ถ.สุขุมวิท กม.33 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3232584
- บริษัท ไทยเนโกโร จำกัด   
พรมใยสังเคราะห์
576 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยเนโกโร จำกัด   
พรมใยสังเคราะห์ ผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพรมใยสังเคราะห์ (PET CHIP, POLYPROPYLENE WOVEN CLOTH)
955 หมู่ที่ 4 ซ.11 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยไนลอน จำกัด   
ผลิตแหและอวน (จำนวนเครื่องทอ 72 เครื่อง)
91 ซ.ตรงข้ามโรงเรียนนายเรือ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3942596-7
- บริษัท ไทยเบญจสุขการทอ จำกัด   
ทอผ้าและย้อมด้าย (จำนวนเครื่องทอ 86 เครื่อง)
54 หมู่ที่ 7 ซ.กลับเจริญ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4626004
- บริษัท ไทยปริ้นติ้ง ไดอิ้ง จำกัด   
พิมพ์ผ้า
68 หมู่ที่ 3 ซ.วัดชมนิมิตร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4630064
- บริษัท ไทยพลาสติกตาข่าย จำกัด   
ผลิตตาข่ายพลาสติกกรองแสง
70/5-10 หมู่ที่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 02-7574844-6
- บริษัท ไทยพลาสติคตาข่าย จำกัด   
ผลิตตาข่ายพลาสติกสำหรับการเกษตรและกรองแสง
50/25 ซ.ท้ายบ้าน 21 ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยพลาสติคตาข่าย จำกัด   
ผลิตตาข่ายพลาสติกกรองแสง
463 ซ.ท้ายบ้าน 21 ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยพัตราภรณ์ จำกัด   
ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 24,440 แกน)
59 หมู่ที่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3940971
- บริษัท ไทยไพพรรณ จำกัด   
พิมพ์ผ้าไหมและผ้าฝ้าย
44 หมู่ที่ 16 ซ.วัดมหาวงษ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3941181
- บริษัท ไทยฟิลาเมนท์ฟินิชชิ่ง จำกัด   
ฟอกย้อมผ้า, เส้นด้ายและพิมพ์ผ้า ขยายการทอผ้า
57, 58 หมู่ที่ 10 ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด (กม.18) ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยฟีลาเมนต์เท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ฟอกย้อมผ้า-ใยเทียม และพิมพ์ผ้า
597 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3232566
- บริษัท ไทยภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด   
ทอผ้าทุกชนิด
2/9 หมู่ที่ 8 ซ.ใต้แรงสูง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยมาร์คอุตสาหกรรม จำกัด   
ทอผ้าเทปเครื่องหมายต่าง ๆ สำหรับติดเสื้อ กางเกง
908 หมู่ที่ 15 ซ.เมืองอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3131711
- บริษัท ไทยเมจิกเทป จำกัด   
ทอแถบเมจิกเทป (จำนวนเครื่องทอ 40 เครื่อง)
1705 หมู่ที่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยยูนิคเท็กซ์ไทล์ จำกัด (มหาชน)   
ฟอกย้อมเส้นด้าย และผ้า
69 หมู่ที่ 10 ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3160051
- บริษัท ไทยยูนิคเท็กซ์ไทล์ จำกัด (มหาชน)   
ปั่นด้าย
218 หมู่ที่ 11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยยูนิคเท็กซ์ไทล์ จำกัด (มหาชน)   
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 80 เครื่อง)
69 หมู่ที่ 10 ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3160051
- บริษัท ไทยยูรีเทนพลาสติก จำกัด   
ผลิตผ้าผืนหนังเทียม
76 หมู่ที่ 7 ซ.ธรรมศิริ ถ.บางนา-ตราด (กม. 25) ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3381471
- บริษัท ไทยยูรีเทนพลาสติก จำกัด   
ผลิตหนังเทียม กระดาษปิดผนังและเทปพันสายไฟ
4/2 หมู่ที่ 1 ซ.พูลเจริญนิเวศน์ ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3169774
- บริษัท ไทยรวมสินการทอ จำกัด
ทอผ้าทุกชนิด
1999/76-77 หมู่ที่ 6 ถ.เทพารักษ์ กม.5.5 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยรุ่งโรจน์การทอ จำกัด
ทอผ้าทุกชนิดและย้อมด้าย จำนวนเครื่องทอ 84 เครื่อง    
39 หมู่ที่ 4 ซ.สุขาภิบาล 11 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4626212
- บริษัท ไทยลิลลี่เท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ทอผ้าจากด้ายย้อมสี (จำนวนเครื่องทอ 72 เครื่อง)
370 หมู่ที่ 5 ซ.บางเมฆขาว ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3950291
- บริษัท ไทยลิลลี่เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ทอผ้า ฟอกย้อมท พิมพ์หรือแต่งสำเร้จซึ่งผ้าหรือด้าย
370 หมู่ที่ 14 ซ.บางเมฆขาว ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3950291
- บริษัท ไทยสตาร์อุตสาหกรรม จำกัด   
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอผ้า 300 เครื่อง)
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จำกัด   
ทอผ้าจากด้ายย้อมสี (จำนวนเครื่องทอ 600 เครื่อง)
741 หมู่ที่ 11 ซ.บางเมฆขาว ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยสมบูรณ์การทอ จำกัด   
ถักผ้ายืด-ปกเสิ้อ (จำนวนเครื่องถัก 104 เครื่อง) และตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 100 เครื่อง)
61 หมู่ที่ 9 ถ.พระราชวิริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยสมาร์ทอีลาสติก จำกัด   
ทอเส้นด้ายยาง สานเทป อีลาสติก ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ยางยืด ใยสังเคราะห์ แลใยธรรมชาติ
24/38 หมู่ที่ 6 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยแสนดีเครื่องนอน จำกัด   
ทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ เช่นผ้าปูที่นอน ผ้านวม ที่นอนใยสังเคราะห์
128/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 7076300-6
- บริษัท ไทยอินเตอร์ คอตตอน การทอ จำกัด   
ทอผ้า
164/1 หมู่ที่ 6 ซ.คู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยอินเตอร์การ์เม้นท์ จำกัด   
ถักเสื้อไหมพรม
81/90-93 หมู่ที่ 20 ซ.ไทรอั้มเซ็นเตอร์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 3123097-99
- บริษัท ไทยอุดมการทอ จำกัด   
ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอ 80 เครื่อง)
195 หมู่ที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยอุดมปั่นด้าย จำกัด   
ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 14976 แกน)
300 หมู่ที่ 6 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยอุตสาหกรรม จำกัด   
ผลิตอวน เชือก และด้ายโปลีเอททีลีน
295 หมู่ที่ 11 ซ.ส.ไทยเสรี 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4258961
- บริษัท ไทยอุตสาหกรรม จำกัด   
ผลิตอวน เชือกและด้ายพลีเอททีลีน
162/4 หมู่ที่ 6 ซ.ส.ไทยเสรี 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ไทยอุมาพรเท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอ 88 เครื่อง) ฟอก-ย้อม และพิมพ์ผ้า เย็บชายผ้า (จำนวนจักรเย็บผ้า 20 เครื่อง)
194 หมู่ที่ 2 ซ.กลับเจริญ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ธนเสริมเท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ทอผ้ามุ้ง และผ้าจากด้ายย้อมสี จำนรวนเครื่องทอ 64 เครื่อง)
335 หมู่ที่ 11 ซ.บางเมฆขาว ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท ธนเสริมเท็กซ์ไทล์ จำกัด   
ทอผ้าทุกชนิด จำนวนเครื่องทอ 96 เครื่อง
335 หมู่ที่ 11 ซ.บางเมฆขาว ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 3950973
- บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 150 เครื่อง)
94 หมู่ที่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ธนาเทพ พลาสติก จำกัด   
ทำเชือกพลาสติค
204 หมู่ที่ 8 ซ.เทวา 3 ถ.เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

สิ่งทอ สมุทรปราการ หมวด ก-บธ
สิ่งทอ สมุทรปราการ หมวด บน-บอ
สิ่งทอ สมุทรปราการ หมวด บฮ-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม