//

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

ฟรีสัมมนา "SMEs ไทยส่งออกมั่นใจไปกับ EXIM"

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “SMEs ไทยส่งออกมั่นใจไปกับ EXIM” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่

เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับความเสี่ยงเบื้องต้นทางการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยงในการจัดทำเอกสารส่งออก วิธีวิเคราะห์คู่ค้าและประเทศคู่ค้า และ Workshop ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และพิจารณาคู่ค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สนใจสำรองที่นั่งได้ทางเว็บไซต์ www.exim.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัด

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม