//

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

ไปรษณีย์ไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการเป็นนายหน้าประกันภัย (ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต)

ในวาระครบรอบ 10 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ 130 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย ปณท ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศ ให้เป็นผู้แทนดำเนินการประกันภัย โดยใช้ที่ทำการไปรษณีย์ให้บริการนายหน้าประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยต่างๆ

ครั้งแรกกับการผนึกกำลังที่จะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกสบาย โดยใช้เครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์เป็นช่องทางหลัก ส่งเสริมนโยบายของภาครัฐ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย (Micro Insurance)

ในการนี้ ปณท พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงกำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการเป็นนายหน้าประกันภัย (ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต) โดยได้รับเกียรติจากนายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมเป็นประธาน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน และยินดีให้สัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องไปรษณีย์ภิรมย์ (The Postcard) ไปรษณีย์กลาง (บางรัก)


กำหนดการ

10.00 – 10.30 น.           ลงทะเบียน
10.30 – 10.40 น.           พิธีกรกล่าวต้อนรับและเกริ่นถึงความเป็นมา
10.40 – 10.45 น.           พิธีกรกล่าวแนะนำผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน
                                        สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
                                        บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
                                        บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
                                        บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
                                        บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
                                        บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ
                                        บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
10.45 – 11.05 น.           กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวถึงความเป็นมาบริการ
                                        นายหน้าประกันภัย
                                        เลขาธิการ คปภ. กล่าวแสดงความยินดี
11.05 – 11.15 น.           พิธีมอบใบอนุญาต
11.15 – 11.30 น.           ถ่ายภาพร่วมกัน และมอบของที่ระลึก
11.30 – 12.00 น.           เสร็จสิ้นพิธีการ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม