//

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

โตโยต้าขยายโรงงานประกอบรถยนต์เกตเวย์ 2 จ้างงานมากกว่า 1,500 ตำแหน่ง

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผลิตรถยนต์จำหน่ายในประเทศและผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 119 ประเทศ มีโรงงานประกอบรถยนต์ทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ โรงงานประกอบรถยนต์นั่ง คือ โรงงานเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา โรงงานประกอบรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ คือ โรงงานบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา กับ โรงงานสำโรง จ.สมุทรปราการ และโรงงานโตโยต้า ออโต้ เวิคส จ.สมุทรปราการ สำหรับการผลิตรถตู้ 

โรงงานประกอบรถยนต์เกตเวย์ 2 จะเริ่มเปิดสายการผลิตเพื่อประกอบรถยนต์นั่ง ตั้งแต่ 26 สิงหาคม 2556 นี้เป็นต้นไป โดยทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้ร่วมกันลงทุนสร้างโรงงานนี้ ที่จ.ฉะเชิงเทรา โดยใช้เงินลงทุนกว่า 11,000 ล้านบาท มีกำลังผลิตเริ่มแรก 80,000 คันต่อปี และมีการจ้างงานมากกว่า 1,500 ตำแหน่ง

http://www.toyota.co.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม