//

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คลังและขายส่งแก๊ส LPG

- บ.ปตท.จก (มหาชน) - คลังก๊าซเขาบ่อยา   
50 ถ.สุขาภิบาล 7ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
038 493725
- บ.ปตท.จก (มหาชน) - คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ   
222/115 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
038 241046   
- บ.ปตท.จก (มหาชน) - โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 3   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 555 ถ.สุขุมวิท  ต.มาบตาพุด อ.เมือง  จ.ระยอง   
- บ.ปตท.จก (มหาชน) - โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 1   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 555 ถ.สุขุมวิท  ต.มาบตาพุด อ.เมือง  จ.ระยอง   
- บ.ปตท.จก (มหาชน) - โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 5   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 555 ถ.สุขุมวิท  ต.มาบตาพุด อ.เมือง  จ.ระยอง   
- บ.ปตท.จก (มหาชน) - คลังปิโตรเลียมสงขลา   
201 หมู่ที่ 1 ถ.สงขลา-ระโนด ต.หัวเขา  อ.สิงหนคร จ.สงขลา   
- บ.ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด - โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย   
ต.ตลิ่งชัน  อ.จะนะ จ.สงขลา   
- บ.ปตท.จก (มหาชน) - คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถ.ปากน้ำ-สุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 3 ต.บางกุ้ง  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี   
- บ.ปตท.จก (มหาชน) - โรงแยกก๊าซ หน่วยที่ 4
123 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช   
- บ.ปตท.จก (มหาชน) ขอนแก่น
300 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
- บ.ปตท.จก (มหาชน) ลำปาง   
59 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง   
- บ.ปตท.จก (มหาชน) นครสวรรค์
629 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์   
- บ.ปตท.สผ.สยาม จก.   
133 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร   
- บ.ปตท.(บางจาก)   
211 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร   
- บ.บางจากปิโตรเลียม   
210 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร   
- บ.ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จก.(มหาชน)   
8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถ.ไอ-แปด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง   
- บ.สตาร์ปิโตรเลียม จก.   
1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถ.ไอ-แปด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง   
- บ.ไทยออยล์ จก.(มหาชน)   
1 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   
- บ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)   
99 ถ.สุราษราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ม.3 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี   
- บ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)   
30/1ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ม.14 ต.บางปะกงอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา   
- บจก.เวิล์ดแก๊ส (ประเทศไทย)   
115 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) หมู่ที่  16 ต.บางประกง อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา   
- บจก.เวิล์ดแก๊ส (ประเทศไทย)   
82 ถ.ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   
- บจก.แสงทองอุตสาหกรรมถังแก๊ส   
44/1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   
- บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น   
หมู่ที่ 10 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตรช จ.ลำปาง   
- บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)   
118/1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   
- บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)   
118/1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   
- บมจ.ไออาร์พีซี ระยอง   
299 ต.เชิงเนิน  อ.เมือง จ.ระยอง   
- บจก.สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์   
133 ต.วังพร้าว  อ.เกาะคา จ.ลำปาง   
- บจก.สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์   
118-119 ตำบลบางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี   
- บจก.สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์   
81/3 ต.พระนอน  อ.เมือง จ.นครสวรรค์   
- บจก.สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์   
99 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น   
- บจก.สยามแก๊สแอนดปิโตรคมีคัลส์   
737 แขวงบางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร   
- บจก.แสงทองอุตสาหกรรมถังแก๊ส   
47/10 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   
- บมจ.ปิกนิก คอร์ปอเรชั่น   
ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมิอง จ.สมุทรสงคราม   
- บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น   
98/9 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ถ. ทางหลวงระยอง-สาย 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง   

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม