//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ นครราชสีมา

- บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์  ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา   
108 หมู่ 3 ถ.เพชรมาตุคลา ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000   
ยูนิคแก๊ส   
- บริษัท ก๊าซสยามด่านขุนทด จำกัด   
547 หมู่ 2 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมแก๊ส   
127 หมู่ 10 ถ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420       
ปตท.
- บริษัท เฉลิมชัยก๊าซ-กระสอบการพิมพ์ จำกัด   
214 หมู่ 18 ถ.สายปากช่อง-ลำสมพุง ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวลิตพรแก๊ส   
153 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรรุ่งเรืองแก๊ส 1995   
118 หมู่ 3 ถ.สีคิ้ว-ด่านขุนทด ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140       
สยามแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวใหญ่แก๊ส   
16 หมู่ 9 ถ.บัวใหญ่-สีดา ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปักธงชัย เจ.เค.   
87 หมู่ 8 ถ.นครราชสีมา-กบินทร์บุรี ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีบัวใหญ่   
3 หมู่ 5 ถ.บัวใหญ่-ชัยภูมิ ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวชาและบุตร 1997   
8 หมู่ 2 ถ.นครราชสีมา-จักราช ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230       
ปตท.
- บริษัท ที.เอส.เอส.ปิโตรเลียม จำกัด   
371 หมู่ 10 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท เม่งเต็กปิโตรเลียม จำกัด   
3389 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท โคราช แก๊ส (2004) จำกัด   
222 หมู่ 6 ถ.บ้านโคกสูง-มิตรภาพ ต.หนองไข่น้ำ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000       
ปตท.
- บริษัท ธรรมชาติปิโตรเลียม จำกัด   
38 หมู่ 15 ถ.มิตรภาพสายเลี่ยงเมือง ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000       
สยามแก๊ส
- บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด   
93 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท พี เอ พี แก๊ส แอนด์ ออยล์ จำกัด   
155 หมู่ 10 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150   
พี เอ พี   

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม