//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ นครสวรรค์

- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คลังก๊าซนครสวรรค์)   
629 หมู่ 2 ถ.ท่าตะโก ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000   
ปตท.   
- บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์   
10/2 หมู่ 9 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000   
ยูนิคแก๊ส   
- บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)   
81/3 หมู่ 2 ถ.ทางหลวงสายนครสวรรค์-ท่าตะโก ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000   
สยามแก๊ส   
- บริษัท เอ็น.เอส.ปิโตรเลียม จำกัด   
9/1 หมู่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยนาทแก๊ส สาขา 2   
74/12 หมู่ 2 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000       
ปตท.
- บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด   
104/3 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท เฟื่องฟู แก๊ส จำกัด   
208 หมู่ 21 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140       
ออร์คิดแก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม