//

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ ขอนแก่น

- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คลังก๊าซขอนแก่น)   
300 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000   
ปตท.   
- บริษัท แก๊ส อาร์.บี. จำกัด   
73 หมู่ 4 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท เค ที ปิโตรเลียม จำกัด    .
231 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท เค.ที. แอลพีจี จำกัด   
619 หมู่ 11 ถ.กระนวน-ยางตลาด ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรบริการ   
199 หมู่ 3 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท สมบูรณ์แก๊ส (1990) จำกัด   
152 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งธนวัฒน์   
181 หมู่ 16 ถ.หนองสองห้อง-นาเชือก ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190       
ยูนิคแก๊ส
- บริษัท บี.พี. แอลพีจี จำกัด   
236 หมู่ 1 ถ.แจ้งสนิท ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110       
ปตท.
- บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)   
99 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110   
สยามแก๊ส   
- บริษัท พี โอ ออยล์ จำกัด   
203 หมู่ 9 ถ.มิตรภาพ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120       
ปตท.
- บริษัท ปัญจบุตร (1981) จำกัด   
99 หมู่ 3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000       
ปตท.
- หจ.สุพรรณีปิโตรเลียม 2009   
279 หมู่ 4 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000       
สยามแก๊ส
- บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด   
226 หมู่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000   
เวิลด์แก๊ส   

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม