//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ อำนาจเจริญ

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญปินโตรเลียม   
187 หมู่ 2 ถ.อรุณประเสริฐ ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 39000       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก๊ส เจริญชัย   
88 หมู่ 15 ถ.ชยางกูร ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290       
สยามแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพพร แอล พีจี (อำนาจเจริญ)   
423 หมู่ 4 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000       
เวิลด์แก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม