//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ ลำปาง

- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คลังก๊าซลำปาง)   
59 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์-งาว ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100   
ปตท.   
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ไอ.จี.ลำปางอ๊อกซิเยน   
286 หมู่ 8 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์-งาว ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100       
ปตท.
- บริษัท ลำปาง แอลพีจี จำกัด   
327 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000       
ปตท.
- บริษัท ลานนาภัทรมิตร จำกัด   
73/1 หมู่ 10 ถ.ทล.11 (ตอนลำปาง-เชียงใหม่) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190       
ปิคนิค
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนกิจแก๊ส (1997)   
133 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130       
สยามแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เค ซี บิสซิเนสกรุ๊ป จำกัด   
4 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100       
ยูนิคแก๊ส
- บริษัท ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด   
167 หมู่ 10 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190   
ออร์คิด   

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม