//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ นครปฐม

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองพลบริการ   
86 หมู่ 7 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130       
สยามแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเพิ่มพูลรุ่งโรจน์   
221 หมู่ 8 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140       
ยูนิคแก๊ส
- บริษัท นครปฐมเซ็นทรัลแก๊ส จำกัด   
259/1 หมู่ 2 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000       
เวิลด์แก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เค.อุตสาหกรรมแก๊ส   
16/7 หมู่ 9 ถ.วัดลาดปลาเค้า ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000       
สยามแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ปิโตรเลี่ยมแก๊ส   
248 หมู่ 1 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000       
ปิคนิค
- บริษัท ประชาพิริยะ จำกัด   
17/9 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110       
ปตท.
- บริษัท แอลพีจี ปิโตรเลียม จำกัด   
99 หมู่ 7 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000       
ปตท.
- บริษัท ทรัพย์นำชัย จำกัด   
555 หมู่ 8 ถ.พลดำริห์ ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130       
ปตท.
- บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)   
224/3 หมู่ 1 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000   
สยามแก๊ส   
- บริษัท ทีจีดี บรรจุแก๊ส จำกัด   
59/15 หมู่ 1 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110       
เวิลด์แก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม