//

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ ชัยภูมิ

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญไทยมอเตอร์    
401 หมู่ 2 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000      
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิยูนิคแก๊ส    
299-299/1-2 หมู่ 1 ถ.ชัยภูมิ-บัวใหญ่ ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000      
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.จี. กรุ๊ป    
81 หมู่ 9 ถ.ภูเขียว-ชุมแพ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110      
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพงศ์ ซัพพลายส์    
111/1 หมู่ 13 ถ.ชัยภูมิ - สีคิ้ว ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130      
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสยามแก๊ส    
99/3 หมู่ 14 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000      
สยามแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีไทยปิโตรเลียมก๊าซ    
341 หมู่ 12 ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150      
เวิลด์แก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม