//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ ภูเก็ต

- บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยีแก๊ส จำกัด   
28/2 หมู่ 2 ถ.เทพกระษัตรี ซอยบางคู 1 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000       
ปตท.
- บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)   
33/28 หมู่ 6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000   
ยูนิคแก๊ส   

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม