//

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย กรุงเทพฯ หมวด ส-ฮ

- ส.ไทยกาเม้นท์   
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 22 เครื่อง)
135/20 ซ.ชัยวัฒน์ ถ.วุฒากาศ ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 4688404
- ส.ประสิทธิ์อาภรณ์   
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 22 เครื่อง)
572/15-16 ซ.โพธิ์สุวรรณ ถ.เจริญนคร ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 4660130
- ส.แสงอาภรณ์   
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 20 เครื่อง) 
3633/127 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 4668808
- สมเจริญ   
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนเครื่องจักรเย็บผ้า 12 เครื่อง) 
27/52 ถ.สุนทรโกษา ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร  
- สมใจการ์เม้นท์   
รับจ้างเย็บเสื้อผ้า,ตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูป
459 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร  
- สมนึกอาภรณ์   
การรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
2-4 ซ.วิสูตรสาครดิษฐ 3 ถ.ท่าดินแดง ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 2332283
- สมานศิลป์   
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 125 เครื่อง)
12/20 ซ.เพชรเกษม 54 ถ.เพชรเกษม ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 8051414
- สยามจิตราภรณ์   
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 36 เครื่อง)
1875/136-137 ซ.เจริญนคร 53/1 ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 4385799
- สยามชุดนักเรียน   
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 27 เครื่อง)
950/8-9 ซ.วัดกระจับพินิจ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร  
- สยามพร   
ทำกระเป๋าผ้าต่าง ๆ และกระเป๋าใส่เศษสตางค์
33/37-38 ซ.ประดู่ ถ.เจริญกรุง ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 2892393
- สหศิลป์ การ์เมนท์   
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
611/180-182 หมู่ที่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 25/2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร  
- สัณห์การ์เม้นท์   
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป(จำนวนจักรเย็บผ้า 150 เครื่อง)และซัก-อบรีดเสื้อผ้า ได้ปีละ 20000 ตัว
41 หมู่ที่ 4 ซ.ประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 4278943
- สัมพันธ์ศิลป์   
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 30 เครื่อง)
3485,3415/40 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร  
- สัมฤทธิ์สปอร์ตแวร์   
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 24 เครื่อง)
114/3-4 ซ.สุวรรณสวัสดิ์ ถ.พระรามที่ 4 ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 2496751
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ผลิตเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ปักทอเครื่องหมายต่าง ๆ และทำกระเป๋านักเรียน (จำนวนจักรเย็บผ้า 141 เครื่อง)
9 ถ.ราชบพิธ ต.วัดราชบพิธ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 2210822
- สินสวัสดิ์   
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 22 เครื่อง)
43/1323-1325 หมู่ที่ 5 ซ.ร่วมพลัง ถ.พระรามที่ 2 ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร  
- สุจินต์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 28 เครื่อง)
136/35-37 ซ.ทนุรัตน์ 4 ถ.ทนุรัตน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 
- สุนทรนานาภัณฑ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตกระเป๋าหนังเทียม
728/6-10 ซ.เกษจำเริญ ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 4661355
- สุพรวัฒนา
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 25 เครื่อง)
291-293 ซ.วัดบรมนิวาส ถ.พระรามที่ 1 ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร  
- สุภาภรณ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 34 เครื่อง)
655/53-55 ถ.อิสรภาพตัดใหม่ ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร  
- สุรัตน์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนเครื่องจักรเย็บผ้า 18 เครื่อง)
23/5 ซ.ผาสุก ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร  
- สุรินทร์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 32 เครื่อง)
141/367-368 หมู่ที่ 9 ซ.ประชาอุทิศ 27 ถ.ประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 4285575
- สูทเซ็นเตอร์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 14 เครื่อง)
511/12 ถ.เพชรบุรี ต.ถนนพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร  
- เสริมกิจพาณิชย์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 20 เครื่อง)
519/74,527/261 ถ.ทนุรัตน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร  
- เสริมวิทย์ พาณิชย์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 30 เครื่อง)
1909/20 ซ.ร่วมพัฒนา ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 4248188
- แสงทองการ์เมนท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 18 เครื่อง)
33/86-87, 43/83 ถ.สุนทรโกษา ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร  
- แสงทิพย์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 29 เครื่อง)
150/35-32/18 ซ.วัดบรมนิวาส ถ.พระรามที่ 1 ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร  
- แสงไทยพานิช
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 28 เครื่อง)
729/171-172 ซ.วัดสุทธา ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร  
- แสงไทยพานิช
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 35 เครื่อง)
340-342 หมู่ที่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร  
- แสงฟ้าการ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ได้ปีละ 9,600 โหล (จำนวนจักรเย็บผ้า 53 เครื่อง)
37/19-25 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4675912
- แสงฟ้า
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 30 เครื่อง)
789/308-309 ซ.พุ่มหิรัญ 2 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร  
- แสงสุวรรณอาภรณ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
30,32,34,36 ซ.ท่าดินแดง 10 ถ.ท่าดินแดง ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร  
- แสงอาภรณ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 31 เครื่อง)
101/30-32 ซ.รวมพลแมนชั่น ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4578552
- ห่งไหว
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 16 เครื่อง)
1757/43 ถ.จันทน์ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 
- หจก.มังกรทองการพิมพ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
125/67 หมู่ที่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์ 35 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 012-4636455
- หนุงหนิงอาภรณ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 34 เครื่อง)
747/19-21 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4390799
- ห้าง ก.เกิดทรัพย์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 7 เครื่อง)
789/279 ซ.พุ่มหิรัญ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างเจมมี่อาภรณ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 27 เครื่อง
253-255 ซ.พระนคเรศ ถ.พระรามที่ 4 ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2338729
- ห้างเรดาร์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 30 เครื่อง)
235 ถ.อิสรภาพ ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4665850
- ห้างเลี่ยงเฮงหลี
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 29 เครื่อง)
21-23-25 ซ.หลังวัดหัวลำโพง ถ.ทรัพย์ ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2334043
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลรัตน์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 25 เครื่อง)
59/34-35 ซ.หลังวัดสุทธิวราราม ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2115032 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพธนะกาญจน์เท็กซ์ไทล์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 72 เครื่อง
402/33-36 ซ.ดอนกุศล ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2113465
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพไพศาลการทอ
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 140 เครื่อง)
272-280,330-338 ซ.ดอนกุศล ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2113374
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กายส์ แอนด์ ดอลส์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 47 เครื่อง)
36 ซ.รามคำแหง 8 แยก 8 (อุดมยศ 3) ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 3145183
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจดีการ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 85 เครื่อง)
1575/218-223 ซ.เจริญนคร 35(อนันสมบัติศิริ) ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4375543
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอาภรณ์พาณิชย์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 67 เครื่อง)
13-15 ซ.เจริญนคร 35 ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมเบลล์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 14 เครื่อง)
215 ซ.ทรงสวัสดิ์ ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุ่ยฮงฮวด
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 24 เครื่อง)
1835/3-1837 ซ.อุทัยฟาร์ม ถ.พระรามที่ 4 ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดวิว นิตแวร์ แอนด์ สปอร์ต
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป และพิมพ์ผ้าชิ้น
392/78-83,89 หมู่ที่ 5 ซ.ประชาอุทิศ54 ถ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์สปอร์ต
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 27 เครื่อง)
895/39-40-41-42 ชั้น 4 ซ.จุฬาลงกรณ์ 5 ถ.พระรามที่ 6 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2141684
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด คราวน์ รูท
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 45 เครื่อง)
184/14(ชั้น 2) หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4578218
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลาส แอพพาแรล
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
566/47-48 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2944390
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลาสสิคอล สปอร์ตส์ เฮ้าส์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร้จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 35 เครื่อง ปริมาณการผลิต 20000 ชุด/ปี
309/116-117 ถ.นางลิ้นจี่ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณาสิน การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้า
259/14 ถ.เพชรเกษม ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เจ.เอช.การเม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 29 เครื่อง)
295/4-6 ซ.โรงเรียนกิ่งเพชร ถ.บรรทัดทอง ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.บึ เทรดดิ้ง
ตัดเย็บเสื้อผ้า
278 หมู่ที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.สยามการ์เม้นท์ ซีสเท็ม
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 40 เครื่อง)
30/264-265 ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5382931
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคนนี่ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 45 เครื่อง)
80/317 หมู่ที่ 6 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ชัยรุ่งโรจน์การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 32 เครื่อง)
31/28 ซ.ประชาสันติ ถ.ดินแดง ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ประไพภัทร อินดัสตรี
ตัดเย็บถุงมือ
354/21 หมู่ที่ 11 ซ.หมู่บ้านนอกเขต ถ.สุขุมวิท 77 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันบาติค
ตัดเย็บผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 48 เครื่อง)
1335-1341 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ที.เค.นิตติ้ง
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
138/102-103 หมู่ที่ 3 ซ.เอกชัย 34 ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบฮะ (ชัยฮูดการ์เม้นท์)
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 62 เครื่อง)
610/28 ซ.เหล่าลดา ถ.อรุณอัมรินทร์ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4241127
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เจริญการ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 24 เครื่อง)
1575/224-226 ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ไพศาลเจริญ
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 48 เครื่อง)
160,162 ซ.ท่าดินแดง 18 ถ.ท่าดินแดง ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยฤทธิ์ (แซเซ้งจั่น)
ตัดเย็บผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องน่งห่มทุกชนิด
200/1-4 ถ.พญานาค ต.สี่แยกมหานาค อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2815963
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แชมภู
ปักผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 45 เครื่อง)
5/7-9 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 18 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ เอช แวร์ เทรดดิ้ง
ทำหมวก
21/310 หมู่ที่ 9 ซ.คลองหนองใหญ่ ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 8032549
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.การเกษตรและพานิช
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 5 เครื่อง)
720/91 ซ.ร่วมมิตร ถ.จันทน์ ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอช.การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
29/42-45 ซ.ตากสิน 19 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-4376927
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ซีแอพพาเรล
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 32 เครื่อง)
29/19 หมู่ที่ 9 ซ.เพชรเกษม 54 ถ.เพชรเกษม ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล ดี การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้า
176,178,180,182 ซ.11 ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 024271543
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดารา ริชชี่ อินเตอร์เทรด
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 25 เครื่อง)
330 ซ.ลาดหญ้า 6 ถ.ลาดหญ้า ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4389072
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.โอ.การ์เมนท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 47 เครื่อง)
374-376,322,320 ซ.สุทธิศึกษา ถ.เจริญรัถ ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีการ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
202/608-612 ซ.รามคำแหง 68 ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีสิทธิ์การ์เมนต์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 29 เครื่อง)
26/2-3 ซ.กรุณา ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดนก้า
ตัดเย็บเสื้อสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 48 เครื่อง) 
43/323 หมู่ที่ 7 ถ.เอกชัย ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุ๊กตาทอง
ตัดเย็บกางเกง (จำนวนจักรเย็บผ้า 25 เครื่อง)
956 ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไต่ตี่โคลธิง
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 14 เครื่อง)
377/60-62 ซ.ตลาดสมเด็จเจ้าพระยา ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4379182
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีกิจการ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 54 เครื่อง
526/3-4 ซ.พญานาค ถ.พระรามที่ 6 ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2825344
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอมสันอินเตอร์เนชั่นแนล
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 32 เครื่อง)
326/40-41 ซ.ธรนินทร์ ถ.มไหสวรรค์ ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเวนตี้นานาภัณฑ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 40 เครื่อง)
19-20 ถ.ลูกหลวง ต.ดุสิต อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2821958
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิควูด
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
104/118,120,122,124,126,128 หมู่ที่ 5 ซ.รุ่งนภา ถ.ร่มเกล้า ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.บี.อาร์ การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
15/2 หมู่ที่ 3 ซ.สุขุมวิท 105 ถ.สุขุมวิท ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็น การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
103 ซ.ตากสิน 29 ถ.ตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทร็นด์ส (ประเทศไทย)
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
2,4 หมู่ที่ 5 ซ.พุทธบูชา 44 ถ.พุทธบูชา ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทร็นด์ส จำกัด
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
2,4,6,8 หมู่ที่ 5 ซ.พุทธบูชา 44 ถ.พุทธบูชา ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-8705325-8
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเชิ้ต
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
10/120 หมู่ที่ 3 ซ.วัดศรีสุก ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแมนลี่
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 74 เครื่อง)
71 ชั้น 4-5 ซ.สุวรรณสวัสดิ์ ถ.พระรามที่ 4 ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแมนลี่
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 80 เครื่อง)
71 ซ.สุวรรณสวัสดิ์ ถ.พระรามที่ 4 ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรุ่งเรืองกิจ 2004
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
136/65-69 หมู่ที่ 1 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเล้งเท้งการ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 22 เครื่อง)
326,328,330 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4689368
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเล้งเท้งการ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 66 เครื่อง)
41/54 ซ.สุขสวัสดิ์ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4684320
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงเพชรอาภรณ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 48 เครื่อง)
101/36-37 ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนมงคล
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 30 เครื่อง)
572/239-240 ซ.เจริญนคร 10 ถ.เจริญนคร ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4391155
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาทรัพย์การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป(จำนวนจักรเย็บผ้า 46 เครื่อง)
110/92-93 หมู่ที่ 4 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 8996156
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานาอาภรณ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 85 เครื่อง)
1112/11-18 ชั้น 2 และ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 3929509
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายน้อย
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 27 เครื่อง)
131/42-43 ซ.ระหว่างซ.เลิศสิน 2 - ซ.รื่นจิต ถ.สุขุมวิท ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคิล อินดัสตรีส์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
82/270-271 หมู่ที่ 11 ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรการ์เมนท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 29 เครื่อง)
3/13 ถ.เตชะวณิช ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวชานเนล
ปัก และตัดเย็บเสื้อผ้า (จำนวนจักรเย็บผ้า 7 เครื่อง)
304/44 ซ.สุทธิพร 3 ถ.อโศก-ดินแดง ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2450064
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์ควีน
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 48 เครื่อง)
101-103 ซ.เจริญนคร 45 ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลัช ออน บลู
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 40 เครื่อง)
99/44-46 ซ.รวมมิตร (ดอกรัก 2) ถ.นนทรี ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บวรสยามก่อสร้าง
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ได้ปีละ 24000 ตัว (จำนวนจักรเย็บผ้า 30 เครื่อง)
11/75 ถ.พัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 3140583
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ซี.ที.เมคเกอร์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 30 เครื่อง)
110/9 ซ.มิตรพัฒนา ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางอ้อ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.เทรดดิ้ง
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 12 เครื่อง)
501/186-187 ซ.ตลาดสดช่องนนทรี ถ.นางลิ้นจี่ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2862469
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.โอ.สปอร์ตแวร์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 28 เครื่อง)
1/17-18 ซ.ดอนกุศล 1 ถ.เจริญกรุง ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรณะพัฒน์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 80 เครื่อง)
1080/4-5,1080/43 ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์กลัฟ
ทำถุงมือหนัง ได้ปีละ 50,000 โหล
1200-1214 ซ.สายน้ำทิพย์ ถ.พระรามที่ 4 ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบรคเค็น
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 45 เครื่อง)
184/14(ชั้น 3 ) หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4578217
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบ๊ลค กรุ๊ป
ตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 20 เครื่อง)
86/154 ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริตติณี
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 23 เครื่อง)
139/2 ซ.เจริญกรุง 64 ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีตตี้ โพรฟิท
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 45 เครื่อง)
184/14 ชั้นที่ 4 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4578317
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤฒิพนาพรการ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 37 เครื่อง)
120 ซ.เจริญนคร 63 ถ.เจริญนคร ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิณีการ์เมนท์ และเอฟเวอร์โอลด์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 34 เครื่อง
79-81 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิดา (ประเทศไทย)
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 28 เครื่อง)
64/125 หมู่ที่ 9 ซ.เพชรเกษม 54 ถ.เพชรเกษม ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ.การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
81/18 หมู่ที่ 6 ถ.พระราม 2 ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-4158797
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียรวิริยะกิจ
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 26 เครื่อง)
21-23 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพมเพ็ท
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
486/42-47 ซ.เพชรบุรี 14 ถ.เพชรบุรี ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-6110668
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพจิตจันทร์การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 40 เครื่อง)
24-30 ซ.รวมโชค ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4376148
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูโซ่
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 30 เครื่อง)
11/78 ซ.เลิศพัฒนาเหนือ ถ.จอมทอง ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4686074
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 30 เครื่อง
56,58,60 ซ.เจริญรัถ 6 ถ.เจริญรัถ ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์สยามบูติคส์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 72 เครื่อง)
83-87 ซ.สุขสวัสดิ์ 22 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภวินภรณ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
92/78 หมู่ที่ 8 ซ.กำนันแม้น ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภวินภรณ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
105/105 หมู่ที่ 4 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิกัน
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 40 เครื่อง)
119/81-84 ซ.สินสุข ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมเคิลเทรด
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (มีจักรเย็บผ้า 11 เครื่อง)
9/160 ซ.ลาดพร้าว 130 ถ.ลาดพร้าว ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 3778813
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงสง่า
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 280 เครื่อง)
41/1 หมู่ที่ 4 ซ.สถาพร ถ.ประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4277974
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยาร์บัวน่า
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
191/7,191/20 ซ.กิ่งเพชร ถ.บรรทัดทอง ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2192535
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธนาอาภรณ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 50 เครื่อง)
217-219 ซ.โพธิ์สุวรรณ ถ.เจริญนคร ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.อาร์.พี มาร์เก็ตติ้ง
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
800/69 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.พระราม 3 ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยน เซ็นจูรี่ กาเม้นท์
กลึงโลหะและทำแบบพิมพ์โลหะ
104/303 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยฮันสปอร์ต
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 29 เครื่อง
15/52-53 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2114161
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมใจเจริญการ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 25 เครื่อง)
86/43,86/59 ซ.เสนีย์พิทักษ์ ถ.วุฒากาศ ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4563874
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนากาเม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 45 เครื่อง)
1215/38,1215/48 ซ.ไทยสวัสดิ์ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราฟท์สปอร์ต
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 45 เครื่อง)
15/72-74 หมู่ที่ 9 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจน์อะแพเร็ล
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 200 เครื่อง
559/31 ซ.กิ่งจันทร์ ถ.จันทน์ ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 6750932-4
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักขณาการทอ
ตัดเย็บเสื้อผ้า
58 ชั้นที่ 1, 2 ซ.อินทมาระ 44 ถ.ประชาสุข ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลายไทยเสื้อสำเร็จรูป
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 13 เครื่อง)
816/6 ถ.ท่าดินแดง ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้คิมเส็ง
ตัดเย็บเสื้อผ้า (จำนวนจักรเย็บผ้า 45 เครื่อง)
269/282 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 (ริมคลองชักพระ) ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-8649350-3
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีลานันท์ แอพพาแรล
ตัดเย็บเสื้อผ้าสวำเร็จรูป
3/106-107 หมู่ที่ 6 ซ.เอกชัย 66/3 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลุ้ยนิตติ้งแฟคตอรี่
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 30 เครื่อง) และถักผ้ายืด (เครื่องถักผ้ายืด 3 เครื่อง)
89/93-95 ซ.พณิชยการธนบุรี ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณกิจมาร์เก็ตติ้ง
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 40 เครื่อง)
607/131-132-133 ซ.ประดู่ 1 ถ.เจริญกรุง ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วลี การ์เมนท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 90 เครื่อง)
137/35 หมู่ที่ 13 ซ.ลาดพร้าว 41 ถ.ลาดพร้าว ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอลเลย์
รับตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 22 เครื่อง)
1424/223-224 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2770326
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังหยกการ์เมนท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 42 เครื่อง)
13-15 ซ.ลาดหญ้า 18 ถ.ลาดหญ้า ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.การ์เมนท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 96 เครื่อง)
41/2 หมู่ที่ 4 ซ.สถาพร ถ.ประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4277974
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิกิจจา
ตัดเย็บเสื้อผ้า
4/274 หมู่ที่ 5 ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยอุตสาหกรรมการตัดเย็บ
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 36 เครื่อง)
127/15-16 ถ.จักรเพชร ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินนิ่ง อินเตอร์เทรด
รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
79/28-31 ชั้น 1 และ 2 ซ.ภูมิจิตร ถ. พระราม 4 ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเน็ก
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 28 เครื่อง
275 ซ.บ้านบาตร ถ.บำรุงเมือง ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินสตาร์สปอร์ตแวร์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 85 เครื่อง)
50/66 หมู่ที่ 1 ซ.อ่อนนุช 64 ถ.สุขุมวิท 77 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะภัณฑ์พานิช
ตัดเย็บเสื้อผ้า
601/20 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-7393377
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรจน์วงศ์คอเร็คชั่น
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 28 เครื่อง
507/205-206 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เจ ที มาร์เก็ตติ้ง
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 52 เครื่อง)
14 ซ.เพชรเกษม 40 ถ.เพชรเกษม ต.บางจาก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4572490
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.อินเตอร์การเมนต์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 51 เครื่อง)
512 ซ.พญานาค ถ.เจริญผลตัดใหม่ ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.อินเตอร์การ์เมนท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 42 เครื่อง)
512 ซ.พญานาค ถ.เจริญผลตัดใหม่ ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี.อาร์.อินเตอร์เนชั่นแนล
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 58 เครื่อง)
1909/472-473,466 ซ.ร่วมพัฒนา ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เวิลด์ การ์เมนท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
95/103 ถ.บรมราชชนนี ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4331030
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาเชี่ยนการ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 44 เครื่อง)
64/139 หมู่ที่ 9 ซ.เพชรเกษม 54 ถ.เพชรเกษม ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาเซี่ยนการ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเบ็บผ้า 20 เครื่อง)
64/51 หมู่ที่ 9 ซ.เพชรเกษม 54 ถ.เพชรเกษม ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4674797
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอ็น.กรุ๊ป การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
20 (ชั้นที่ 3) ซ.ยอดสุวรรณ ถ.ประชาอุทิศ ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพี.วัน
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
43/339-342 หมู่ที่ 7 ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์กลัฟ
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 80 เครื่อง)
80/59-60 หมู่ที่ 4 ซ.สินเนรมิตร ถ.เพชรเกษม ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4132694
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเจริญการ์เมนท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 270 เครื่อง)
31/106 หมู่ที่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4671766
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมิตรอินเตอร์เทรด
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จักรเย็บผ้าจำนวน 30 เครื่อง)
607/244 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเวียงพิงค์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 40 เครื่อง
295/25-28 ถ.สุรวงค์ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2354235
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุวรรณสินธุ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 48 เครื่อง)
793 ถ.เทอดไทย ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุริยะการช่าง (1992)
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
110/17 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางอ้อ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปอร์ต บิล ที
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
16/51 หมู่ที่ 12 ซ.เพชรเกษม 77 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 45 เครื่อง)
58/15 (ชั้น 4-5) หมู่ที่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 62 เครื่อง)
16/14 หมู่ที่ 6 ซ.เพิ่มทรัพย์ ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-5850193
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนิกโก้ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 45 เครื่อง)
16/220-222 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 8 ซ.อุดมทรัพย์ ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจชัย
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป(จำนวนจักรเย็บผ้า 12 เครื่อง)
173/22 ซ.เชื้อเพลิง ถ.นางลิ้นจี่ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหบราเดอร์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 31 เครื่อง)
1407-1411 ซ.วัดสังข์กระจาย ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิวิตา
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
410/174 หมู่ที่ 4 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-8062124
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขหทัย
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
26/1 หมู่ที่ 9 ซ.สุขา-ลำเจียก ถ.นวลจันทร์ ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 5191733
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีอาภรณ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 70 เครื่อง)
463/33 ซ.หลวงประหัดปรปักษ์ ถ.อรุณอัมรินทร์ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4339642
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทองมหาชัยเท็กซ์ไทล์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 40 เครื่อง)
81,83 ซ.พระยามนธาตุฯแยก21 ถ.พระยามนธาตุฯ ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงโรจน์ศิลป์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 25 เครื่อง)
108/28 ซ.ครูบุญรอด ถ.วุฒากาศ ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้องเสื้อบรอดเวย์
ตัดเย็บ เสื้อ กางเกง ชุดสากล
4/1 ซ.สมประสงค์ 3 ถ.เพชรบุรี ต.ถนนพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2528829
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างดี 1
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 32 เครื่อง
108-110 ถ.ยศเส ต.วัดเทพศิรินทร์ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างดี 1
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 15 เครื่อง)
28/17 ซ.ยศเส ถ.กรุงเกษม ต.วัดเทพศิรินทร์ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรรถกิจ การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 48 เครื่อง)
4/80-81 หมู่ที่ 7 ซ.วัจนะ ถ.จอมทอง ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออริจิน การ์เม้นต์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 80 เครื่อง)
66/76-79 หมู่ที่ 6 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาจินต์ การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 42 เครื่อง)
181/269-270 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 2 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 5877940
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาภากรการ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 40 เครื่อง)
202/244-5 หมู่ที่ 4 ซ.สุภาพงษ์ 2 ถ.สุขาภิบาล 3 ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินซิกเนีย
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแบบข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรอนทุกชนิด หมวกเครื่องสนามอุปกรณ์สนามทุกชนิด และอุปกรณ์เครื่องแต่งกายทุกชนิด ผลิตอุปกรณ์ที่ทำด้วยเครื่อง
73/3 หมู่ที่ 6 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เวิลด์ไวด์ การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
30/19-21 , 30/36-38 หมู่ที่ 14 ซ.กำนันแม้น ถ.พัฒนาการ ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมผ้านวมไทย
ทำผ้านวม ผ้าปูเตียง ฯลฯ
726 หมู่ที่ 11 ซ.สุขสวัสดิ์ 5 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4761747
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหวานิช
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 28 เครื่อง)
202/5 หมู่ที่ 3 ซ.หลวงพ่อโอภาสี ถ.พุทธบูชา ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4277570
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น แฟชั่น
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 29 เครื่อง)
538,540 ถ.รัชดาภิเษก ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.การ์เม้นท์แฟคตอรี่
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จักรเย็บผ้า 30 เครื่อง)
501/434-436 ถ.นางลิ้นจี่ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ปอร์ต บางกอก การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 41 เครื่อง)
5/6 หมู่ที่ 1 ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียไทยโปรดั๊ก
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกายหรือเครื่องแต่งตัว เช่น หมวก กระเป๋า รองเท้า ถุงมือ ที่คาดผม (จำนวนจักรเย็บผ้า 624 เครื่อง)
2904 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.ที.เอ แมนูแฟคเจอเรอ
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 21 เครื่อง)
29/2 หมู่ที่ 6 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 5797199
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส.เอ็น.เทรดดิ้ง
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
347/35-36 ถ.นวลจันทร์ ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 9460014-5
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอลแอพพาเรล
ตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม
67/111-113 หมู่ที่ 6 ซ.เอกชัย 88 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส ซัคเซ็ส
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 30 เครื่อง
715 ซ.พระแม่มารี ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.วี.เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
1502/34-35 ซ.จรัญสนิทวงศ์13 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.การ์เม้นท์ แอนด์ ซัพพลายส์
ตัดเย็บเสื้อผ้า
867/195 ซ.สุขุมวิท 101 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.อะพาเรล
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 41 เครื่อง)
34/46-47 ถ.สุขาภิบาล 3 ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอนิต้า เอ็กซ์ปอร์ต
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและทำของใช้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เช่น ผ้าม่าน , กระเป๋า ผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอน ฯลฯ
2024/156-159 ซ.สุขุมวิท 50 ถ.รถรางเก่า ต.พระโขนงเหนือ อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-7427331
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอนิต้า เอ๊กซ์ปอร์ต
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและทำของใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ จากผ้า เช่นกระเป๋า ผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอน หมอนยัดนุ่น ผ้าเช็ดหน้า รองเท้า ผ้าและผ้าพันคอจำนวนจักรเย็บผ้า 32 เครื่อง
14 ซ.ฟาร์มวัฒนา ถ.พระรามที่ 4 ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิว สปอร์ต
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 31 เครื่อง)
67/1 ซ.กรุงธนบุรี 4 ถ.กรุงธนบุรี ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮแฟซ เอเย่นซี่
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ประมาณปีละ 650,000 ชุด
8 ซ.อ่อนนุช 49 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 3212530
- ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไทยแฟร์ชั่นการ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
99/259-260 หมู่ที่ 0 ซ.ร่วมมิตร ถ.นนทรี ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2842232
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เจียงเต็กเซ้ง
ทำผ้าเช็ดหน้า ถุงมือและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 21 เครื่อง)
1466 ซ.จันทราทิพย์ ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2110080
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล พี่น้องจุงหว่าง
ตัดเย็บถุงมือ
2600 ถ.พระรามที่ 4 ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3912036 
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ยงฟ้าอาภรณ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 16 เครื่อง)
188-190 ซ.ยศเส ถ.ยำรุงเมือง ต.วัดเทพศิรินทร์ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 
- ห้างอุดมชัย
ตัดเย็บเสื้อ กางเกง (จำนวนจักรเย็บผ้า 40 เครื่อง)
200/36-37 ซ.พุทธโอสถ ถ.นเรศ ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2336358
- อรทัยอาภรณ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 16 เครื่อง)
1080/9-10 ซ.สุดสาคร ถ.พรานนก ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 
- ออร์ก้าการ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 50 เครื่อง
206/6-7 ถ.ดำรงรักษ์ ต.คลองมหานาค อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 
- อาชากรุ๊ฟ
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
66-66/1 หมู่ที่ 8 ซ.ประชาราษฏร์ 10 ถ.ประชาราษฏร์สาย 1 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 
- อาร์ เอส กรุ๊ป
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 45 เครื่อง)
48,49,50 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 
- อำนวยภรณ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 40 เครื่อง)
387/26-28 ซ.บ้านดอกไม้ ถ.วรจักร ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2247312
- อี.ที.จี.การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 46 เครื่อง)
7/15-18 ถ.รัชดาภิเษก ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 
- เอกอุดมการ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
45-47 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 11 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-4114107
- เอ็น.ซี.การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 40 เครื่อง)
309-311 ซ.เจริญนคร 40 ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4380539
- เอ็ม.เค.มาร์เก็ตติ้ง
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 32 เครื่อง)
40/1114 หมู่ที่ 9 ซ.เอส.เค. ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 
- เอ็ม.เอ็นอาภรณ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 29 เครื่อง)
32/13 ซ.วัดบรมนิวาส ถ.พระรามที่ 1 ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 
- เอส.เค.การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 30 เครื่อง)
441-443 ซ.เจริญนคร 40 ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4378295
- เอส.เซ็นต์ การ์เม้นท์
ตัดเย็บชุดชั้นใน
7/43-44 หมู่ที่ 2 ถ.จตุโชติ ต.ออเงิน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 
- เอส.ที.การ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 46 เครื่อง)
7/15-18 ถ.รัชดาภิเษก ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 
- เอส.พี.
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 25 เครื่อง)
491/26-27 ซ.เพชรเกษม 4 ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4386339
- เอส.วาย.เค.การ์เมนท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
22-24 ซ.ตากสิน 29 ถ.ตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4760840
- แอคซี่
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 30 เครื่อง)
26 ซ.เจริญนคร 16 ถ.เจริญนคร ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
- แอนโทนี่
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า
3-7 ซ.เจริญนคร 65 ถ.เจริญนคร ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
- แอนโทนี่
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 25 ครื่อง)
3-7 ซ.เจริญนคร 65 ถ.เจริญนคร ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
- แอล.เอส แอพพาเรล
รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
3531/138-9 หมู่ที่ 0 ถ.แฉล้มนิมิตร ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2914912
- แฮปปี้อาภรณ์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 26 เครื่อง)
128 ถ.มไหสวรรย์ ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
- แฮปปี้เอมบลอยเดอลี่
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
29/42-45 ซ.ตากสิน 19 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-4376088
- ไฮซ์-คลาสการ์เม้นท์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 40 เครื่อง)
32/52-54 ซ.เลิศพัฒนาเหนือ ถ.จอมทอง ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 468336

อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย กรุงเทพฯ หมวด ก-บช
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย กรุงเทพฯ หมวด บซ-บพ
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย กรุงเทพฯ หมวด บฟ-บห
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย กรุงเทพฯ หมวด บอ-ศ
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย กรุงเทพฯ หมวด ส-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม