//

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

โครงการ CSR-DIW Network 56

กรม​โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ​ได้ดำ​เนิน​โครง​การ “CSR-DIW Network 2556” โดยจะมี​การจัดกิจกรรม​การ​เปิดตัว​โครง​การ​เพื่อประชาสัมพันธ์​และ​เชิญชวนสมัคร​เข้าร่วม​โครง​การ​ใน​เบื้องต้น ดังนี้

รายละ​เอียดของกิจกรรม:
- การ​เปิดตัว​โครง​การ​เพื่อประชาสัมพันธ์ ​และ​เชิญชวนสมัคร​เข้าร่วม​โครง​การ รวม​ทั้ง​เผย​แพร่​ความรู้ด้าน​ความรับผิดชอบต่อสังคม​และ​การ​เป็นอุตสาหกรรมสี​เขียว ​โครง​การพัฒนา​โรงงานอุตสาหกรรม​ให้มี​ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW) …
วันที่จัดกิจกรรม:
- วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 ​เวลา 8.00-16.00 น.
สถานที่: ​
- โรง​แรมดิ ​เอม​เมอรัล รัชดา ถนนรัชดาภิ​เษก กรุง​เทพฯ
การส่ง​ผู้​แทน​เข้าร่วมกิจกรรม:
-องค์กรที่ผ่าน​การดำ​เนิน​โครง​การ CSR-DIW ปี 2551-2555 สามารถส่ง​ผู้​แทนของ​แต่ละสถานประกอบ​การ​เข้าร่วมกิจกรรม​ได้ องค์กรละ 2 ท่าน ​
โดยกรุณา​แจ้งรายชื่อ ตำ​แหน่ง ​เบอร์มือถือ ​และ E-mail มาที่ pongnarin@masci.or.th ​และ puwanai@masci.or.th ภาย​ในวันที่ 15 มกราคม 2556 สอบถามรายละ​เอียด​เพิ่ม​เติม​ได้ที่ คุณพงศ์นรินทร์ ​โทร. 08-1711-4949

แหล่งอ้างอิง: กรม​โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 10 มกราคม 2556

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม