//

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการโรงงาน ปี 2556

โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการโรงงาน ปี 2556
22 มกราคม 2556 
-
อบรมเชิญปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการและการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานประเภทลำดับที่ 106 รุ่นที่ 2 (9.30 - 12.00น.)    
ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 1 อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ ผู้ร่วมสัมมนา: ผู้ประกอบการประเภท 105 , 106
รับ 200 คน จำกัดจำนวนผู้ร่วมสัมมนา 2 ที่นั่ง ต่อ โรงงาน
ผู้จัดการสัมมนา : สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
23 มกราคม 2556
-
เรื่อง Kitakyushu Eco-Technology    
ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
ผู้ร่วมสัมมนา: หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้เกี่ยวข้อง
รับ 50 คน จำกัดจำนวนผู้ร่วมสัมมนา 2 ที่นั่ง ต่อ หน่วยงาน/องค์กร/...
ผู้จัดการสัมมนา : สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
31 มกราคม 2556
-
การพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (8.30-12.30น.)    
ณ ห้องศรีสุวรรณ ตึก 1 ชั้น 2 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
ผู้ร่วมสัมมนา: สำหรับผู้ประกอบการโรงงานทั่วไป จังหวัดระยอง
รับ 100 คน จำกัดจำนวนผู้ร่วมสัมมนา 2 ที่นั่ง ต่อ หน่วยงาน/องค์กร/...
ผู้จัดการสัมมนา : สำนักเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโรงงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
http://iwmb2.diw.go.th/register/

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม