//

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Metalex Thailand 2012

เมทัลเล็กซ์ 2012 งานแสดงเทคโนโลยีโลหะการ
วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00-19.00 น.
ที่ ไบเทค บางนา


บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ ขอเชิญชวนนักอุตสาหกรรรม เข้าร่วมฟังการสัมมนาเทคโนโลยีโลหะการ อาทิ การพัฒนาประสิทธิภาพระดับสูงในอุตสาหกรรมเหล็ก การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเชื่อม   ในงานเมทัลเล็กซ์ 2012 งานแสดงเทคโนโลยีโลหะการประจำปีและใหญ่ที่สุดในภูมิภาค วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2555 นี้ ที่ ไบเทค บางนา
1. “ The New Cutting-Edge of High Precision Manufacturing Industries”   สัมมนาเชิงวิเคราะห์บทบาทสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีของนาโน เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ภาคการผลิตระดับโลก  โดยมีบุคคลสำคัญด้านนาโนเทคโนโลยีโลกมาให้ข้อมูล อาทิ Dr.Mihail- C. Roco ที่ปรึกษาอาวุโสด้านนาโนเทคโนโลยี มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการขนานนามว่า "บิดาแห่งการพัฒนานาโนเทคโนโลยี" และ Dr.Ioan D. Marinescu ผู้อำนวยการศูนย์ PMMC (Precision Micro-Machining Center) College of Engineering, The University of Toledo 
2. “4th Thai – Japan Die and Mold Technology Symposium”
สัมมนาเชิงวิเคราะห์บทบาทสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยสู่ภาคการผลิตระดับโลก โดยเฉพาะในฐานะที่ประเทศไทย ถือว่าเป็นฐานการผลิตและสนับสนุนรายใหญ่ของโลก ในด้านภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์หรือ Automobile Asian Hub
3. Metallurgy Forum -“Steel’s Reliability in Construction Applications” สัมมนาเชิงวิเคราะห์บทบาทสำคัญและสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กก่อสร้าง เพื่อให้สามารถแข่งขันและเตรียมพร้อมต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน
4. “ Effective Recruiting & Employment Strategies and Practice for Thailand ” “การบริหารสไตล์ญี่ปุ่น เคล็ดไม่ลับสำหรับนักธุรกิจไทย” การสัมมนามุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานของนัก ธุรกิจญี่ปุ่นกับนักธุรกิจไทย เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันสู่การสร้างความสำเร็จทางธุรกิจร่วม กัน
5. “Family Business ความท้าทายของธุรกิจครอบครัว ในปี 2013” ร่วมเสวนาความท้าทายในการดำเนินธุรกิจครอบครัว ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วพร้อมการเตรียมตัวเพื่อรับมือถ่ายทอด ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ในยุคปัจจุบันมุ่งสู่การเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม