//

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รายชื่อสมาคมในประเทศไทย

- เภสัชพาณิชย์สมาคม (Druggist-Association)
- ทันตแพทยสมาคม
- แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
- ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมกาแฟไทย (Thai Coffee Association)
- สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM)
- สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย
- สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
- สมาคมการค้าหยูนหนานไทย
- สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย
- สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
- สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลไทย
- สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย
- สมาคมการค้าเครื่องกีฬา
- สมาคมการค้าไทย-ฮ่องกง
- สมาคมการค้าไทย-ไหหลำ
- สมาคมการค้าท่องเที่ยวไทย-จีน
- สมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน
- สมาคมจักรยาน เพื่อสุขภาพไทย (Thai Cycling for Health Association)
- สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
- สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย
- สมาคมการพิมพ์ไทย
- สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
- สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
- สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
- สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
- สมาคมการยศาสตร์ไทย (Ergonomics Society of Thailand)
- สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (Go Association of Thailand)
- สมาคมกีฬาการบิน (ประเทศไทย)
- สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย
- สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย(ThailandDanceSport Association)
- สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย
- สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Association of provident fund (AOP))
- สมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมกล้วยไม้สุโขทัย (Sukhothai Orchid Association)
- สมาคมกล้วยไม้ลพบุรี
- สมาคมกล้วยไม้พระประแดง
- สมาคมกล้วยไม้นครสวรรค์
- สมาคมกล้วยไม้นครปฐม
- สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมกล้วยไม้เชียงราย
- สมาคมกล้วยไม้ชลบุรี
- สมาคมกล้วยไม้โคราช
- สมาคมกล้วยไม้แคทลียาแห่งประเทศไทย
- สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
- สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
- สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
- สมาคมของขวัญของชำร่วยไทย
- สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ
- สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
- สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
- สมาคมเครื่องหนังไทย
- สมาคมเครื่องประดับแฟชั่น
- สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย
- สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย
- สมาคมค้าทองคำ
- สมาคมค้าข้าวไทย
- สมาคมครั่งไทย
- สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย (Thailand Karate Federation)
- สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร
- สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
- สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
- สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
- สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
- สมาคมคุรุสัมพันธ์ (Islamic Teachers Association)
- สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
- สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ
- สมาคมเจ้าของเรือไทย
- สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย
- สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
- สมาคมชาวสวนกาแฟไทย
- สมาคมชาวปักษ์ใต้
- สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)
- สมาคมช่างตัดเสื้อไทย
- สมาคมช่างทองไทย
- สมาคมชั่งตวงวัดไทย
- สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
- สมาคมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์ (ไทย)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
- สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
- สมาคมดาราศาสตร์ไทย (The Thai Astronomical Society)
- สมาคมตลาดสดไทย
- สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
- สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
- สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
- สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย
- สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
- สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
- สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
- สมาคมท่งฮี
- สมาคมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
- สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
- สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
- สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (Thai Association of Orthodontists)
- สมาคมไทสร้างสรรค์
- สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
- สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
- สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association (TTAA))
- สมาคมไทยค้ากระดาษและสมุด
- สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
- สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.)
- สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) (Thai Official Satellite TV online Association)
- สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
- สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา
- สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ (Krabi Tourism Association)
- สมาคมธุรกิจไม้ (Thai Timber Association)
- สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
- สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA)
- สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
- สมาคมธุรกิจเคมี
- สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
- สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (Geological Society of Thailand)
- สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมธนาคารไทย
- สมาคมธนาคารต่างชาติ
- สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (Nuclear Society of Thailand)
- สมาคมนายจ้างเจ้าของเรือขนส่งทางน้ำประเทศไทย (Lighter Owners Association Thailand)
- สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาคมนิสิตเก่า วิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
- สมาคมนักผังเมืองไทย
- สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
- สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (TSAN)
- สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
- สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (Thai Broadcast Journalists Association)
- สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (The Writers Association of Thailand)
- สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย (The Thai Clinical Psychologist Association)
- สมาคมนักอุตสาหกรรมเครื่องเขียนไทยเพื่อการส่งออก (Thai Manufacturers of Writing Instruments for export Association)
- สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Business Relation of Thailand Association)
- สมาคมนักธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย-มุสลิม (Thai-Islamic Trade and Industrial Association)
- สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน (Thai Young Chinese Chamber of Commerce)
- สมาคมนักธุรกิจฟูเจี้ยนประเทศไทย
- สมาคมนักธุรกิจไทย-เจียง เจ๋อ ฮู้
- สมาคมนักธุรกิจกว๋องสิว (ประเทศไทย) (Kwong Siew Commerce Association of Thailand)
- สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (Writers' Association of Thailand)
- สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
- สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (Thai Valuers Association)
- สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
- สมาคมนักวิจัย
- สมาคมนายจ้าง
- สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
- สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Broker Association)
- สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย (Thai Metal Packaging Association)
- สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  (Association of Securities Companies)
- สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
- สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย (Thai Tapioca Starch Association (TTSA))
- สมาคมปอไทย (Thai Jute Association)
- สมาคมประกันวินาศภัย (The General Insurance Association)
- สมาคมประกันชีวิตไทย (Thai Life Assurance Association (TLAA))
- สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย (PR THAILAND)
- สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)
- สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
- สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
- สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย (Philosophy and Religion Association)
- สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (Thai Society for the Prevention of Cruelty to Animals)
- สมาคมป้ายและโฆษณา
- สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
- สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
- สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย
- สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
- สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
- สมาคมผู้ผลิตยา
- สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย (Thai Cosmetic Manufacturers Association)
- สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย (Thai Orchid Exporters Association)
- สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (Thai Rice Exporters Association)
- สมาคมผู้ส่งออกกาแฟ (Thai Coffee Exporters Association)
- สมาคมผู้เลี้ยงผู้ผลิตและผู้ส่งออกกุ้งกุลาดำ (Black Tiger Shrimp Farmers Producers and Exporters Association)
- สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
- สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
- สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai International Freight Forwarders Association (TIFFA))
- สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย (Thai Fish Culture Farmers Association)
- สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย
- สมาคมผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้แห่งประเทศไทย (Paphiopidelum Club of Thailand)
- สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป (Thai Food Processors Association)
- สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (Thai Feed Mill Association)
- สมาคมผู้ผลิตสบู่ไทยและผลิตภัณฑ์ชำระล้าง (Thai Soap and Detergents Manufacturers' Association)
- สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (Northern Handicrafts Manufacturer and Exporters Assocaition (NOHMEX))
- สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical Research & Manufacturers Association (PReMA))
- สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ (Design & Objects Association)
- สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย (The Thai FishMeal Producers Association)
- สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว (Soybean and Rice Bran Oil processor Association)
- สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย (Thai Sugar and Bio-Energy Producers Association (TSEA))
- สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น (Metal Tube and Cold-Forming Steel Association)
- สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (Thai Auto - Parts Manufacturers Association (TAPMA))
- สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย (Thai Broiler processing Exporters Association)
- สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ (The Association of Hen-Egg Farmers Traders and Exporters)
- สมาคมผู้ปลูกเลี้ยงแวนด้าและแอสโคแซนด้าแห่งประเทศไทย
- สมาคมผู้ประกอบการค้าไทย-สากล (International-Thai Business Association)
- สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย (Thai Rice Packers Association)
- สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association)
- สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- สมาคมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.) (The Building Safety Inspectors And Office Association (BSA))
- สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (The Publishers and Booksellers Association of Thailand (PUBAT))
- สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (Thai Gem and Jewelry Traders Association)
- สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ (Animal Health Products Association)
- สมาคมผู้ค้าปลีกไทย (Thai Retailers Association)
- สมาคมผู้ก่อสร้างงานเหล็กไทย (Thai Steel Constructions Association)
- สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ (Alliance Francaise de Bangkok - Thailande)
- สมาคมพ่อค้าชาไทย
- สมาคมเพชรพลอยเงินทองแห่งประเทศไทย (The Jeweller's Association)
- สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
- สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
- สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
- สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
- สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย)
- สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย (Thai Stainless Steel Development Association (TSSDA))
- สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
- สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
- สมาคมพ่อค้าพืชผลไทย (Thai Agricultural Merchants' Association)
- สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย (Thai Maize and Produce Traders Association)
- สมาคมพ่อค้ายากรุงเทพฯ
- สมาคมพ่อครัวไทย (Thai Chef's Association)
- สมาคมพ่อค้าผ้าไทย
- สมาคมพระคริสตธรรมไทย
- สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
- สมาคมฟิสิกส์ไทย
- สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
- สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RHT)
- สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
- สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคใต้
- สมาคมโพลิเมอร์
- สมาคมแฟรนไชส์ไทย (Thai Franchise Association)
- สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
- สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
- สมาคมภริยาทหารเรือ
- สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
- สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
- สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
- สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
- สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
- สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย (Thai Ornamental Plant Society)
- สมาคมมัณฑณากรแห่งประเทศไทย (Thailand Interior Designer's Association (Tida))
- สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ไกด์ (Chiangmaiguide)
- สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย (Metrology Society of Thailand)
- สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย (Thai Gynecologic Cancer Society)
- สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย (Seed Association of Thailand)
- สมาคมแม่บ้านทหารบก (Thaiarmywives)
- สมาคมยางพาราไทย (The Thai Rubber Association (TRA))
- สมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย (Skeet & Trap Shooting Assoctiation of Thailand)
- สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (Thai Amateur Weightlifting Association)
- สมาคมเยาวนรี กรุงเทพฯ (Young Women's Christian Association (YWCA))
- สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย (RCAT)
- สมาคมโรงสีไฟกรุงเทพ (The Bangkok Rice Millers Association)
- สมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotels Association)
- สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ (Krabi Hotel Association)
- สมาคมโรงสีข้าวไทย (Thai Rice Mills Association)- สมาคมโรงเลื่อยจักร (Sawmills Association)
- สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย (Thai Tapioca Starch Association (TTSA))
- สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North Eastern Tapioca Trade Association (NETTA))
- สมาคมราชกรีฑาสโมสร (The RBSC Club)
- สมาคมรถเช่าไทย (Thai Car Rental Association (TCRA))
- สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Thai Rugby Union Under Royal Patronage of H.K.the King)
- สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Singhadang)
- สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย (Thai Society of Radiological Technologists (TSRT))
- สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย (Thai Society of Therapeutic Rasiology and Oncology)
- สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย (Thai Rheumatism Association)
- สมาคมโรคไต (The Nephrology Society of Thailand)
- สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย (Pediatric Infectious Disease Society of Thailand)
- สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ (Diabetes Association of Thailand)
- สมาคมโรงพยาบาลเอกชน (The Private Hospital Association, Thailand)
- สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย (The Thai Society of Hematology)
- สมาคมโลหะไทย (ThaiORC)
- สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย (Lift Association of Thailand)
- สมาคมลิสซิ่งไทย (Thailand Leasing Association)
- สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย Thailand Swimming Association
- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย The Science Society of Thailand
- สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย Thai Robot Society (TRS)
- สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข (Health Professional Associate Thailand)
- สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (Thai Society of Agricultural Association)
- สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Engineering Institute of Thailand)
- สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (Air Conditioning Engineering Association of Thailand (ACAT))
- สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (Environmental Engineering Association of Thailand (EEAT))
- สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (The Consulting Engineers Association of Thailand (CEAT))
- สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (Thai Society of Mechanical Association)
- สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน (The Thai-Chinese Exim Association (TCEA))
- สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย (Thai Society for Transporation and Traffic Studies (TSTS))
- สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST)
- สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย-จีน (Thai-Chinese Culture and Economy Association)
- สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย (Criticalcarethai)
- สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (Thai Association for Emergency Medicine (TAEM)
- สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย (Thai Rehabilition Medicine Association)
- สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณ (Thai Society of Cosmetic Association)
- สมาคมเวชสารสนเทศไทย (Thai Medical Informatics Association (TMI))
- สมาคมไวรัสวิทยา (The Virology Asociation (Thailand))
- สมาคมศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย (Chinese Medical Association of Thailand)
- สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ThaiSurgeons)
- สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย (Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand)
- สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย The Society of Thoracic Surgeons of Thailand)
- สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Alumni KKU)
- สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร (Reserve Official Training Corps)
- สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี (Rtrama)
- สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcontracting Promotion Association)
- สมาคมสำนักงานบัญชีและกฏหมาย (Association of The Accounting and Law Offices)
- สมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  (Resgat)
- สมาคมสหพ่อค้าผ้า (Union Textile Merchants Association)
- สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  (The National Municipal League of Thailand)
- สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (Ahathai)
- สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (Tha Veterinary Practitioner Asociation of Thailand)
- สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย (Thai Swine Veterinary Association (TSVA))
- สมาคมสโมสรนักลงทุน (Investor Club Association)
- สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ (The National Federation of Thai Film Associations)
- สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (Thai Association of Landscape Architects (TALA))
- สมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดนนทบุรี (Thai Sport Association of Nonthaburi)
- สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) (Shawpat)
- สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ (The Feedstuff Users Promotion Association (FUPA))
- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association)
- สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน (Thai-Chinese promotion of Investment and Trade Association)
- สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (APSW-Thailand)
- สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry Academic Council Association)
- สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย (SGT)
- สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (The Thai Library Association)
- สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (The Press Association of Thailand)
- สมาคมไหมไทย (The Thai Silk Association)
- สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย (Thai Marble and Granite Association (TMGA))
- สมาคมหนังสัตว์
- สมาคมหมออนามัย  (Mohanamai)
- สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย (Thai Chess Association)
- สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย (Thai Foundry Association)
- สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย (The Association of Thai Steel Industries)
- สมาคมอุตสาหกรรมถ่านกระบี่
- สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย (The Thai Textile Manufacturing Association (TTMA))
- สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (Thai Tool and Die Industry Association (TDIA))
- สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย (Thai Tanning Industry Association (TTIA))
- สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย (Thai Plastic Industries Association (TPIA))
- สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์ (The Thai Synthetic Fibre Manufacturers' Association (TSMA))
- สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย (The Thai Weaving Industry Association (TWIA))
- สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (Thai Medical Device Technology Industry Association)
- สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย (Thai Furniture Industries Association (TFA))
- สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (Thai Garment Manufacturers Association)
- สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย (Thai Toy Industry Association (TTIA))
- สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย (Thai Contractors Association Under H.M. The King's Patronage)
- สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (Thai Association of Thai Software Industry (ATSI))
- สมาคมอิเล็คโทรนิคบันเทิง (Electronic Amusement Association)
- สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (Thai Frozen Foods Association (TFFA))
- สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (Bird Conservation Society of Thailand)
- สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย (ASEAN Association-Thailand)
- สมาคมอาคารชุดไทย (Thai Condominium Association)
- สมาคมอารักขาพืชไทย (Thai Crop Protection Association (TCPA))
- สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย (Thai Real Estate Association)
- สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Thoracic Society of Thailand)
- สมาคมอู่กลางประกันภัย (The Insurance Accredited Garage Association)
- สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (Provincial Adminstration Organization Council of Thailand)
- สมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย (Hockey Association of Thailand)
- สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย (The Hakka Association of Thailand)
- สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (Physiological Society of Thailand)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม