//

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (Hemaraj Saraburi Industrial Land)

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (Hemaraj Saraburi Industrial Land)
ก่อตั้ง:
บริหารโดย: Hemaraj Land And Development Public Company Limited
ที่อยู่: อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
พื้นที่โครงการ: 3,619 ไร่
เงินลงทุน: -
จำนวนโรงงาน: 81
ประเภทอุตสาหกรรม: กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์, ศูนย์กลางโลจิสติกส์, อะไหล่รถยนต์, เครื่องอุปโภค, อุปกรณ์ก่อสร้าง, ไฟฟ้าผลิตร่วมและอื่นๆ

รวมรายชื่อโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี
- รายชื่อโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม